Maj 2017

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Maj 2017
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:12.05.2017 07:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:08.06.2017 15:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
08.06.2017 15:56 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.179.2017 z dnia 31
maja 2017 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017 dla Urzędu
Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie,
Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie oraz Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
08.06.2017 15:56 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.178.2017 z dnia 31
maja 2017 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2017r."

(Tomasz Przyszlak)
08.06.2017 15:56 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.177.2017 z dnia 31
maja 2017 R.
w sprawie dzierżaw nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
08.06.2017 15:56 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.176.2017 z dnia 31
maja 2017 R.
w sprawie udzielenia pełnomocnictw Pani Agacie Bończak
pełniącej obowiązki Dyrektora Centrum Edukacji
Przyrodniczej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
08.06.2017 15:56 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.175.2017 z dnia 31
maja 2017 R.
w sprawie zatrudnienia Dyrektora Centrum Edukacji
Przyrodniczej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
31.05.2017 13:24 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.174.2017 z dnia 31
maja 2017 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów
uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
31.05.2017 13:24 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.173.2017 z dnia 31
maja 2017 R.
w sprawie nałożenia obowiązku uzupełnienia etatu w roku
szkolnym 2017/2018."

(Tomasz Przyszlak)
31.05.2017 13:24 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.172.2017 z dnia 31
maja 2017 R.
w sprawie zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z
tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
31.05.2017 13:24 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.171.2017 z dnia 30
maja 2017 R.
w sprawie rozłożenia na raty oraz umorzenia należności
czynszowych związanych z użytkowaniem lokali
mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
29.05.2017 11:20 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.170.2017 z dnia 29
maja 2017 R.
w sprawie zbycia lokali mieszkalnych na rzecz
dotychczasowych najemców."

(Tomasz Przyszlak)
29.05.2017 11:20 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.169.2017 z dnia 25
maja 2017 R.
w sprawie ogłoszenia informacji za 2016 rok, o której mowa
w art. 37 ust. 1 pkt 2..."

(Tomasz Przyszlak)
26.05.2017 11:36 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.168.2017 z dnia 25
maja 2017 R.
w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do
publicznego wglądu..."

(Tomasz Przyszlak)
26.05.2017 11:36 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.167.2017 z dnia 25
maja 2017 R.
w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Lubina nr
P.0050.106.2017 z dnia 30 marca 2017 r...."

(Tomasz Przyszlak)
26.05.2017 11:36 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.166.2017 z dnia 25
maja 2017 R.
w sprawie zorganizowania przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
26.05.2017 11:36 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.165.2017 z dnia 24
maja 2017 R.
w sprawie zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z
tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
26.05.2017 11:36 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.164.2017 z dnia 24
maja 2017 R.
w sprawie sprzedaży nieruchomości jako terenu dodatkowego
na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
26.05.2017 11:36 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.163.2017 z dnia 23
maja 2017 R.
w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowych
związanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
26.05.2017 11:36 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.162.2017 z dnia 18
maja 2017 R.
w sprawie zatwierdzenia prac Komisji opiniującej wnioski o
udzielenie dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony
środowiska do realizacji w 2017r."

(Tomasz Przyszlak)
26.05.2017 11:36 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.161.2017 z dnia 18
maja 2017 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
26.05.2017 11:36 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.160.2017 z dnia 18
maja 2017 R.
w sprawie zorganizowania przetargu ustnego nieograniczonego
na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
26.05.2017 11:36 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.159.2017 z dnia 16
maja 2017 R.
w sprawie zmiany Zarządzenia P.0050.100.2017 Prezydenta
Miasta Lubina z dnia 24 marca 2017r..."

(Tomasz Przyszlak)
26.05.2017 11:36 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.158.2017 z dnia 15
maja 2017 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017 dla Urzędu
Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie,
Centrum Usług Wspólnych w Lubinie oraz Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
26.05.2017 11:36 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.157.2017 z dnia 15
maja 2017 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2017r."

(Tomasz Przyszlak)
17.05.2017 13:22 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.156.2017 z dnia 15
maja 2017 R.
w sprawie sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego prawa
własności nieruchomości gruntowej."

(Tomasz Przyszlak)
16.05.2017 12:32 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.155.2017 z dnia 15
maja 2017 R.
w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego."

(Tomasz Przyszlak)
16.05.2017 12:32 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.154.2017 z dnia 15
maja 2017 R.
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego jednostki
samorządu terytorialnego organowi stanowiącemu."

(Tomasz Przyszlak)
16.05.2017 12:32 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.153.2017 z dnia 15
maja 2017 R.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora
oraz udzielenia stosownych pełnomocnictw."

(Tomasz Przyszlak)
16.05.2017 12:32 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.152.2017 z dnia 12
maja 2017 R.
zmieniające zarządzenie P.0050.109.2017 z dnia 3 kwietnia
2017r w sprawie szczegółowych zasad i warunków realizacji
usług..."

(Tomasz Przyszlak)
12.05.2017 13:34 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.151.2017 z dnia 12
maja 2017 R.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska Dyrektorów
placówek oświatowych w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
12.05.2017 13:34 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.150.2017 z dnia 11
maja 2017 R.
w sprawie obniżenia czynszu na dzierżawę gruntu."

(Tomasz Przyszlak)
12.05.2017 07:57 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)