PODATKI NA 2009r.

 

 


I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

1) STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/138/08 RM w Lubinie z 14.XI. 2008r. w sprawie

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2) DRUKI: IN-1; ZN-1/A; ZN-1/B, oświadczenie
· INFROMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

  OSOBY FIZYCZNE

Uchwała RM LXXI/322/05 z 22.XI.2005r. w sprawie ustalenia wzorów

deklaracji i informacji


Uchwała LXXI/322/2005


w sprawie ustalenia wzorów

deklaracji i informacji, składanych

przez podatników podatków od

nieruchomości, rolnego i leśnego.


Uchwała LXXI/322/2005


Załącznik nr 2


Uchwała LXXI/322/2005


Załącznik nr 3


Uchwała LXXI/322/2005


Załącznik nr 4


Uchwała LXXI/322/2005


Załącznik nr 13· DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

  OSOBY PRAWNE


Uchwała LXXI/322/2005


w sprawie ustalenia wzorów

deklaracji i informacji, składanych

przez podatników podatków od

nieruchomości, rolnego i leśnego.


Uchwała LXXI/322/2005


Załącznik nr 1


Uchwała LXXI/322/2005


Załącznik nr 3


Uchwała LXXI/322/2005


Załącznik nr 4


Uchwała LXXI/322/2005


Załącznik nr 13
II. PODATEK ROLNY
1. Na 2009r. Rada Miejska w Lubinie nie podjęła uchwały w sprawie

obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej za podstawę do obliczenia

podatku rolnego na obszarze gminy.
2. W związku z powyższym wysokość stawek podatku rolnego

na 2009r. reguluje art.6 ustawy o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r.

Nr 136,poz.969 ze zm.) oraz Komunikat Prezesa Głównego Urzędu

Statystycznego z dnia 17.X.2008r. w sprawie średniej ceny skupu

żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r. (MP z 2008r.

Nr 81, poz. 717), w którym podano, że
ŚREDNIA CENA SKUPU ŻYTA ZA OKRES PIERWSZYCH TRZECH

KWARTAŁÓW 2008r. WYNIOSŁA 55,80 zł za 1dt
3. Podatek rolny za rok podatkowy:
- od 1 ha przeliczeniowego gruntów 2,5 g żyta x 55,80zł. = 139,50 zł
- od 1 ha gruntów 5 x 55,80 = 279,00 zł

4. DRUKI: DR-1; IR-1; ZR-1/A; ZR-1/B, oświadczenie


Uchwała LXXI/322/2005


w sprawie ustalenia wzorów deklaracji

i informacji, składanych przez

podatników podatków od nieruchomości,

rolnego i leśnego


Uchwała LXXI/322/2005


Załącznik nr 5


Uchwała LXXI/322/2005


Załącznik nr 6


Uchwała LXXI/322/2005


Załącznik nr 7


Uchwała LXXI/322/2005


Załącznik nr 8


Uchwała LXXI/322/2005


Załącznik nr 13III. PODATEK LEŚNY
1. Na 2009r. Rada Miejska w Lubinie nie obniżyła średniej ceny

sprzedaży drewna stanowiącej podstawę obliczenia podatku leśnego

na obszarze gminy, w związku z powyższym - wysokość stawek

podatku leśnego na 2009r. reguluje art.4 ust.4 ustawy z dnia

30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200 poz.1682

ze zm) oraz Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z 20 października 2008 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna

obliczonej w/g średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa

za pierwsze 3 kwartały 2008 r. (Monitor Polski Nr 81,poz.718),

zgodnie z którym - ŚREDNIA CENA SPRZEDAŻY DREWNA

OBLICZONA WEDŁUG ŚREDNIEJ CENY UZYSKANEJ PRZEZ

NADLEŚLICTWO ZA PIERWSZE TRZY KWARTAŁY 2008r.

WYNIOSŁA 152,53 zł za 1 m³
2. Podatek leśny od 1 ha za rok:
- 0,220 x 152,53 = 33,5566zł. .
3. DRUKI: DL-1; IL-1; ZL-1/A; ZL-1/B; oświadczenie


Uchwała LXXI/322/2005


w sprawie ustalenia wzorów

deklaracji i informacji, składanych

przez podatników podatków od

nieruchomości, rolnego i leśnego


Uchwała LXXI/322/2005


Załącznik nr 9


Uchwała LXXI/322/2005


Załącznik nr 10


Uchwała LXXI/322/2005


Załącznik nr 11


Uchwała LXXI/322/2005


Załącznik nr 12


Uchwała LXXI/322/2005


Załącznik nr 13IV. PODATEK OD ŚRODÓW TRANSPORTOWYCH
1. STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

NA 2009r.
Uchwała Nr XXXVI/137/08 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 14.XI.2008r.

w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych

na terenie Gminy Miejskiej Lubin.


Uchwała XXXVI/137/2008


w sprawie określenia wysokości

stawek podatku od środków

transportowych na terenie Gminy

Miejskiej Lubin.
2. DRUKI: DT-1; DT-1/A
załączniki DT-1 i DT-1/A z Rozporządzenia Ministra Finansów

z dnia 18X.2007r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków

transportowych ( Dz. U. z 2007r. Nr 205, poz. 1484)

V.
OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW
Na 2009r. Rada Miejska w Lubinie nie podjęła uchwały w sprawie

opłaty od posiadania psów.

VI.
OPŁATA TARGOWA
W 2009r. obowiązują stawki z uchwały Nr X/36/07 Rady Miejskiej

w Lubinie z dnia 13.III. 2007r. w sprawie opłaty targowej ( ze zmianami).


Uchwała X/36/2007


w sprawie opłaty targowej


Uchwała XXV/90/2008


zmieniająca uchwałę w sprawie

opłaty targowejVII. OPŁATA SKARBOWA:
Od 01 stycznia 2007 r. wpłaty dotyczące opłaty skarbowej

można przekazywać na konto:

 

 

 

Gmina Miejska Lubin PKO BP S.A.
Oddział w Legnicy
Nr 81-1020-3017-0000-2002-0026-3541

 

 

 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

 

 

 

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podatki i opłaty na 2009 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:02.02.2009 12:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:28.04.2020 10:34