Miejsce:
Urząd Miejski w Lubinie
ul. Jana Kilińskiego 10
Wydział Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego
poniedziałek – piątek od 8.00 do 16.00
pok. 21 (parter)
tel. 76 3070570, 76 3070581, 76 3070616

WYMAGANE DOKUMENTY:
- wypełniony „Formularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych”
- dowód osobisty
- można okazać dokument, który uprawdopodobni podejrzenie kradzieży twojej tożsamości, na przykład:  pismo lub e-mail z firmy, z którą masz podpisaną umowę, informujące cię o wycieku danych osobowych lub wydruk zamieszczonego na stronie
Posiadacz dowodu osobistego, w przypadku podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania jego danych osobowych, może zgłosić osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy w celu unieważnienia posiadanego dowodu osobistego.
Zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych można dokonać na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, w organie gminy, który wydał dowód osobisty.
Zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun lub kurator.
Zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych może dokonać pełnomocnik, składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia.

OPŁATY:
Bez opłat

TERMIN ZAŁATWIENIA:
Niezwłocznie

PODSTAWA PRAWNA:
- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu

ZAŁĄCZNIKI:
Formularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenie podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:20.04.2017 08:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:04.01.2022 14:35