Kwiecień 2017

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kwiecień 2017
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:06.04.2017 11:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:08.05.2017 15:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
08.05.2017 15:56 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.145.2017 z dnia 28
kwietnia 2017 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
08.05.2017 15:56 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.144.2017 z dnia 28
kwietnia 2017 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
08.05.2017 15:56 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.143.2017 z dnia 27
kwietnia 2017 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017 dla Urzędu
Miejskiego w Lubinie oraz jednostek oświatowych w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
08.05.2017 15:55 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.142.2017 z dnia 27
kwietnia 2017 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2017r."

(Tomasz Przyszlak)
28.04.2017 16:00 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.141.2017 z dnia 27
kwietnia 2017 R.
w sprawie zamiany nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
28.04.2017 16:00 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.140.2017 z dnia 27
kwietnia 2017 R.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lubinie..."

(Tomasz Przyszlak)
28.04.2017 16:00 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.139.2017 z dnia 27
kwietnia 2017 R.
w sprawie należności czynszowych związanych z
użytkowaniem lokali mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
27.04.2017 16:01 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.138.2017 z dnia 26
kwietnia 2017 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
27.04.2017 16:01 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.137.2017 z dnia 26
kwietnia 2017 R.
w sprawie należności czynszowych związanych z
użytkowaniem lokali mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
26.04.2017 07:59 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.136.2017 z dnia 25
kwietnia 2017 R.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o
wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz
udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych w I kwartale 2017 roku."

(Tomasz Przyszlak)
26.04.2017 07:59 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.135.2017 z dnia 24
kwietnia 2017 R.
w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji
zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej..."

(Tomasz Przyszlak)
26.04.2017 07:59 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.134.2017 z dnia 24
kwietnia 2017 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
24.04.2017 13:36 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.133.2017 z dnia 21
kwietnia 2017 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
24.04.2017 13:36 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.132.2017 z dnia 21
kwietnia 2017 R.
w sprawie umorzeń należności czynszowych związanych z
użytkowaniem lokali należących do zasobu Gminy Miejskiej
Lubin."

(Tomasz Przyszlak)
24.04.2017 13:36 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.131.2017 z dnia 21
kwietnia 2017 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
24.04.2017 13:36 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.130.2017 z dnia 20
kwietnia 2017 R.
w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadań
publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej oraz działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych."

(Tomasz Przyszlak)
24.04.2017 13:36 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.129.2017 z dnia 20
kwietnia 2017 R.
w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
20.04.2017 14:08 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.128.2017 z dnia 19
kwietnia 2017 R.
w sprawie dzierżaw nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
20.04.2017 14:08 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.127.2017 z dnia 18
kwietnia 2017 R.
w sprawie wygaszenia przysługującego Zespołowi Szkół
Integracyjnych w Lubinie prawa trwałego zarządu na
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
20.04.2017 14:08 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.126.2017 z dnia 18
kwietnia 2017 R.
w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
20.04.2017 14:08 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.125.2017 z dnia 18
kwietnia 2017 R.
w sprawie zorganizowania przetargu ustnego nieograniczonego
na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
20.04.2017 14:08 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.124.2017 z dnia 18
kwietnia 2017 R.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie w drodze aportu
nieruchomości niezabudowanej."

(Tomasz Przyszlak)
20.04.2017 09:45 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.123.2017 z dnia 13
kwietnia 2017 R.
w sprawie: zmiany Zarządzenia P.0050.100.2017 Prezydenta
Miasta Lubina z dnia 24 marca 2017r., w sprawie terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego..."

(Tomasz Przyszlak)
20.04.2017 09:45 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.122.2017 z dnia 13
kwietnia 2017 R.
w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w
jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską
Lubin na 2017 rok."

(Tomasz Przyszlak)
20.04.2017 09:45 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.121.2017 z dnia 13
kwietnia 2017 R.
zmieniające zarządzenie P.0050.110.2017 z dnia 4 kwietnia
2017r. w sprawie dzierżaw nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
20.04.2017 09:45 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.120.2017 z dnia 12
kwietnia 2017 R.
w sprawie ustalenia stawek i norm zużycia mediów w
gminnych lokalach mieszkalnych i użytkowych."

(Tomasz Przyszlak)
14.04.2017 09:36 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.119.2017 z dnia 12
kwietnia 2017 R.
w sprawie odmowy sprzedaży na rzecz użytkowników
wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych."

(Tomasz Przyszlak)
14.04.2017 09:36 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.118.2017 z dnia 10
kwietnia 2017 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017 dla Urzędu
Miejskiego w Lubinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
14.04.2017 09:36 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.117.2017 z dnia 10
kwietnia 2017 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2017r."

(Tomasz Przyszlak)
13.04.2017 08:10 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.116.2017 z dnia 10
kwietnia 2017 R.
w sprawie umorzeń należności czynszowych związanych z
użytkowaniem lokali należących do zasobu Gminy Miejskiej
Lubin."

(Tomasz Przyszlak)
13.04.2017 08:10 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.115.2017 z dnia 10
kwietnia 2017 R.
w sprawie należności czynszowych związanych z
użytkowaniem lokali mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)