Marzec 2017

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Marzec 2017
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:09.03.2017 12:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:06.04.2017 11:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
06.04.2017 11:00 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.108.2017 z dnia 31
marca 2017 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017 dla Urzędu
Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie oraz
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
06.04.2017 11:00 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.107.2017 z dnia 31
marca 2017 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2017r."

(Tomasz Przyszlak)
06.04.2017 11:00 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.106.2017 z dnia 30
marca 2017 R.
w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do
publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina nr 66."

(Tomasz Przyszlak)
04.04.2017 15:29 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.105.2017 z dnia 30
marca 2017 R.
w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowych
związanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
04.04.2017 15:29 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.104.2017 z dnia 30
marca 2017 R.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
miejskich jednostek kultury za rok 2016."

(Tomasz Przyszlak)
04.04.2017 15:26 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.103.2017 z dnia 30
marca 2017 R.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta
Lubina za rok 2016."

(Tomasz Przyszlak)
04.04.2017 15:26 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.102.2017 z dnia 30
marca 2017 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017 dla:
Urzędu Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w
Lubinie, Centrum Usług Wspólnych w Lubinie oraz Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
27.03.2017 14:17 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.101.2017 z dnia 24
marca 2017 R.
w sprawie rozwiązania umów dzierżawy nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
27.03.2017 14:17 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.100.2017 z dnia 24
marca 2017 R.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania..."

(Tomasz Przyszlak)
27.03.2017 14:17 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.99.2017 z dnia 23
marca 2017 R.
w sprawie należności czynszowych związanych z
użytkowaniem lokali mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
27.03.2017 14:17 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.98.2017 z dnia 23
marca 2017 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
27.03.2017 14:17 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.97.2017 z dnia 23
marca 2017 R.
w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej
garażem."

(Tomasz Przyszlak)
27.03.2017 14:17 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.96.2017 z dnia 23
marca 2017 R.
w sprawie odmowy zbycia nieruchomości jako terenu na
poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległych."

(Tomasz Przyszlak)
27.03.2017 14:17 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.95.2017 z dnia 23
marca 2017 R.
zmieniające zarządzenie P.0050.38.2015 z dnia 4 lutego
2015r. w sprawie zbycia nieruchomości jako terenu
dodatkowego na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
27.03.2017 14:17 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.94.2017 z dnia 23
marca 2017 R.
w sprawie rozwiązania umów dzierżawy nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
27.03.2017 14:16 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.93.2017 z dnia 22
marca 2017 R.
zmieniające zarządzenie P.0050.48.2017 Prezydenta Miasta
Lubina z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie powołania
Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego."

(Tomasz Przyszlak)
27.03.2017 14:16 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.92.2017 z dnia 22
marca 2017 R.
w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowych
związanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
24.03.2017 13:56 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.91.2017 z dnia 21
marca 2017 R.
w sprawie przyjęcia w drodze darowizny od Powiatu
Lubińskiego prawa własności nieruchomości gruntowych."

(Tomasz Przyszlak)
24.03.2017 13:56 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.90.2017 z dnia 21
marca 2017 R.
w sprawie przesunięcia terminu opłaty rocznej z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
24.03.2017 13:56 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.89.2017 z dnia 20
marca 2017 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów
uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
24.03.2017 13:56 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.88.2017 z dnia 20
marca 2017 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
24.03.2017 13:56 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.87.2017 z dnia 20
marca 2017 R.
w sprawie przesunięcia terminu opłaty rocznej z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
24.03.2017 13:56 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.86.2017 z dnia 20
marca 2017 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
24.03.2017 13:56 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.85.2017 z dnia 20
marca 2017 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
24.03.2017 13:56 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.84.2017 z dnia 20
marca 2017 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
24.03.2017 13:56 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.83.2017 z dnia 20
marca 2017 R.
w sprawie rozłożenia na raty oraz przesunięcia terminu
opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
24.03.2017 13:56 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.82.2017 z dnia 20
marca 2017 R.
w sprawie rozłożenia na raty oraz przesunięcia terminu
opłaty rocznej..."

(Tomasz Przyszlak)
24.03.2017 13:56 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.81.2017 z dnia 20
marca 2017 R.
w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do
publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina nr 68."

(Tomasz Przyszlak)
24.03.2017 13:56 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.80.2017 z dnia 15
marca 2017 R.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie lub
powierzenie do realizacji zadań publicznych 2017r."

(Tomasz Przyszlak)
16.03.2017 15:58 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.79.2017 z dnia 14
marca 2017 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów
uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
16.03.2017 15:58 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.78.2017 z dnia 10
marca 2017 R.
w sprawie nabycia dwóch lokali mieszkalnych przez Gminę
Miejską Lubin."

(Tomasz Przyszlak)
10.03.2017 12:24 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.77.2017 z dnia 10
marca 2017 R.
w sprawie sprzedaży części nieruchomości jako terenu
dodatkowego na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
10.03.2017 12:24 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.76.2017 z dnia 9
marca 2017 R.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu
utrzymania mieszkańca w Domu Opieki Szarotka w Lubinie w
2017 roku."

(Tomasz Przyszlak)
10.03.2017 12:24 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.75.2017 z dnia 9
marca 2017 R.
w sprawie rozłożenia na raty zaległych należności z
tytułu opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
10.03.2017 12:24 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.74.2017 z dnia 9
marca 2017 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
10.03.2017 12:24 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.73.2017 z dnia 9
marca 2017 R.
w sprawie odmowy zbycia części nieruchomości jako terenu
na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległych."

(Tomasz Przyszlak)
09.03.2017 12:40 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)