Lubin, dnia 1 marca 2017r.
 
RM.0002.03.2017
 
Działając  w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2016r. poz. 446) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 07 marca  2017r. o godz. 14.00  XXVII sesję  Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej  Nr 126 Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy  ul. Kilińskiego 10.
 
Porządek posiedzenia:
1. Informacje Przewodniczącego Rady.
2. Uchwała w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry  - inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady - PROJEKT NR 15/2017.
3. Uchwała w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 16/2017
4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 20/2017.
5. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina nr 67 -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 17/2017.
6. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina nr 69 -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 18/2017.
7. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina nr 70 -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 19/2017.
8. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Bogusława Potocka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXVII Sesja Rady Miejskiej w Lubinie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:02.03.2017 12:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Potocka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:02.03.2017 12:50