Styczeń 2017

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Styczeń 2017
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:20.01.2017 11:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:07.02.2017 09:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
07.02.2017 09:51 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.34.2017 z dnia 31
stycznia 2017 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017 dla Urzędu
Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie oraz
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
07.02.2017 09:51 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.33.2017 z dnia 31
stycznia 2017 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2017r."

(Tomasz Przyszlak)
07.02.2017 09:51 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.32.2017 z dnia 31
stycznia 2017 R.
w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników
i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych."

(Tomasz Przyszlak)
07.02.2017 09:51 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.31.2017 z dnia 31
stycznia 2017 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
07.02.2017 09:51 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.30.2017 z dnia 31
stycznia 2017 R.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o
udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych w 2016 roku."

(Tomasz Przyszlak)
07.02.2017 09:51 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.29.2017 z dnia 30
stycznia 2017 R.
w sprawie wprowadzenia zasad naliczania czynszu
dzierżawnego dla użytkowników prowadzących
działalność rolniczą."

(Tomasz Przyszlak)
07.02.2017 09:51 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.28.2017 z dnia 30
stycznia 2017 R.
w sprawie sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego prawa
własności nieruchomości gruntowej."

(Tomasz Przyszlak)
07.02.2017 09:51 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.27.2017 z dnia 30
stycznia 2017 R.
w sprawie sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego prawa
własności nieruchomości gruntowej."

(Tomasz Przyszlak)
07.02.2017 09:51 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.26.2017 z dnia 27
stycznia 2017 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
07.02.2017 09:51 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.25.2017 z dnia 27
stycznia 2017 R.
w sprawie upoważnień do prowadzenia spraw dotyczących
świadczenia wychowawczego."

(Tomasz Przyszlak)
07.02.2017 09:51 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.24.2017 z dnia 27
stycznia 2017 R.
w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw dotyczących
jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego
dziecka."

(Tomasz Przyszlak)
07.02.2017 09:51 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.23.2017 z dnia 27
stycznia 2017 R.
w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw dotyczących
świadczeń rodzinnych."

(Tomasz Przyszlak)
07.02.2017 09:51 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.22.2017 z dnia 27
stycznia 2017 R.
w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw dotyczących
zasiłków dla opiekunów."

(Tomasz Przyszlak)
07.02.2017 09:51 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.21.2017 z dnia 27
stycznia 2017 R.
w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw dotyczących
świadczeń z funduszu alimentacyjnego."

(Tomasz Przyszlak)
07.02.2017 09:51 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.20.2017 z dnia 26
stycznia 2017 R.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie lub
powierzenie do realizacji zadań publicznych w 2017r."

(Tomasz Przyszlak)
07.02.2017 09:51 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.19.2017 z dnia 25
stycznia 2017 R.
w sprawie zbycia lokali mieszkalnych na rzecz
dotychczasowych najemców."

(Tomasz Przyszlak)
07.02.2017 09:51 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.18.2017 z dnia 25
stycznia 2017 R.
w sprawie należności czynszowych związanych z
użytkowaniem lokali mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
26.01.2017 14:29 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.17.2017 z dnia 24
stycznia 2017 R.
w sprawie odmowy realizacji zadania publicznego pn.
Warsztaty dla ojców, określonego w ofercie Fundacji Cytyla
i Metodego z siedzibą w Warszawie, ul. Zamoyskiego 49/13."

(Tomasz Przyszlak)
26.01.2017 14:29 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.16.2017 z dnia 20
stycznia 2017 R.
w sprawie należności czynszowych związzanych z
użytkowaniem lokali mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
26.01.2017 14:29 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.15.2017 z dnia 16
stycznia 2017 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
26.01.2017 14:29 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.14.2017 z dnia 13
stycznia 2017 R.
w sprawie wprowadzenia kierunków kształcenia w Zespole
Szkół nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
20.01.2017 11:04 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)