I. Podatek od nieruchomości
1. Stawki podatku na 2017 rok
Uchwała Nr XXIII/202/16 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Lubin oraz zwolnień z tego podatku (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 5780 z dnia 13.12.2016 r.).
2. Druki
OSOBY FIZYCZNE (informacja w sprawie podatku od nieruchomości, oświadczenie)
Uchwała Nr XII/117/15 Rady Miejskiej w Lubinie z 24.11.2015 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji, składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 5267 z 3 grudnia 2015r.)
OSOBY PRAWNE (deklaracja na podatek od nieruchomości)
Uchwała Nr XII/117/15 Rady Miejskiej w Lubinie z 24.11.2015 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji, składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 5267 z 3 grudnia 2015r.)
 
II. Podatek rolny
1. Stawki podatku na 2017 rok
Uchwała Nr XXIII/204/16 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Miejskiej Lubin (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 5782 z dnia 13.12.2016 r.).
2. Druki
OSOBY FIZYCZNE (informacja w sprawie podatku rolnego, oświadczenie)
Uchwała Nr XII/117/15 Rady Miejskiej w Lubinie z 24.11.2015 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji, składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
OSOBY PRAWNE (deklaracja na podatek rolny, oświadczenie)
Uchwała Nr XII/117/15 Rady Miejskiej w Lubinie z 24.11.2015 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji, składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
 
III. Podatek leśny
1. Stawki podatku na 2017 rok
Uchwała Nr XXIII/205/16 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Miejskiej Lubin (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 5783 z dnia 13.12.2016 r.).
2. Druki
OSOBY FIZYCZNE (informacja w sprawie podatku leśnego, oświadczenie)
Uchwała Nr XII/117/15 Rady Miejskiej w Lubinie z 24.11.2015 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji, składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
OSOBY PRAWNE (deklaracja na podatek leśny, oświadczenie)
Uchwała Nr XII/117/15 Rady Miejskiej w Lubinie z 24.11.2015 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji, składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
 
IV. Podatek od środków transportowych
1. Stawki podatku na 2017 rok
Uchwała nr XXIII/203/16 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miejskiej Lubin (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 5781 z dnia 13.12.2016 r.),
2. Druki (DT-1, DT-1/A)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.11.2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. poz. 2025)
 
V. Opłata targowa
1. Stawki opłaty targowej na 2017 rok
Uchwała Nr XII/120/15 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 5263 z dnia 3.12.2015 r.).
 
VI. Opłata od posiadania psów
Na 2017 rok Rada Miejska w Lubinie nie podjęła uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
 
VII. Opłata reklamowa
Uchwała Nr XXIX/268/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, na obszarze miasta Lubina. (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 2929 z dnia 23.06.2017 r.).
Uchwała Nr XXIX/269/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie opłaty reklamowej. (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 2930 z dnia 23.06.2017 r.).
Uchwała Nr XXIX/270/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie obowiązku składania deklaracji na opłatę reklamową oraz określenia wzoru deklaracji na opłatę reklamową. (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 2931 z dnia 23.06.2017 r.). (obowiązuje do 23.08.2017 r.)
Uchwała Nr XXIX/272/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie obowiązku składania deklaracji na opłatę reklamową oraz określenia wzoru deklaracji na opłatę reklamową. (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 3476 z dnia 9.08.2017 r.). (obowiązuje od 24.08.2017 r.)

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podatki i opłaty na 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:02.01.2017 10:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:30.11.2021 15:33