Grudzień 2016

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Grudzień 2016
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:16.12.2016 10:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:10.01.2017 15:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
10.01.2017 15:52 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.414.2016 Z DNIA 30
grudnia 2016 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2016 dla Urzędu
Miejskiego w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
10.01.2017 15:52 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.413.2016 Z DNIA 30
grudnia 2016 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2016r."

(Tomasz Przyszlak)
10.01.2017 15:52 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.412.2016 Z DNIA 30
grudnia 2016 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2016 dla Urzędu
Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie oraz
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
10.01.2017 15:52 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.411.2016 Z DNIA 30
grudnia 2016 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2016r."

(Tomasz Przyszlak)
10.01.2017 10:50 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE P.0050.411.2016 Z DNIA 30
grudnia 2016 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2016r.

(Tomasz Przyszlak)
10.01.2017 10:49 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE P.0050.412.2016 Z DNIA 30
grudnia 2016 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2016 dla Urzędu
Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie oraz
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie.

(Tomasz Przyszlak)
09.01.2017 15:51 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.412.2016 Z DNIA 30
grudnia 2016 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2016 dla Urzędu
Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie oraz
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
09.01.2017 15:51 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.411.2016 Z DNIA 30
grudnia 2016 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2016r."

(Tomasz Przyszlak)
09.01.2017 15:51 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.410.2016 Z DNIA 30
grudnia 2016 R.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie lub
powierzenie do realizacji zadań publicznych w 2017r. z
zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych
rodzin i osób."

(Tomasz Przyszlak)
09.01.2017 15:51 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.409.2016 Z DNIA 30
grudnia 2016 R.
w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do
publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina nr 67."

(Tomasz Przyszlak)
09.01.2017 15:51 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.408.2016 Z DNIA 29
grudnia 2016 R.
w sprawie należności czynszowych związanych z
użytkowaniem lokali mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
09.01.2017 15:51 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.407.2016 Z DNIA 29
grudnia 2016 R.
w sprawie zaciągnięcia kredytu."

(Tomasz Przyszlak)
09.01.2017 15:51 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.406.2016 Z DNIA 29
grudnia 2016 R.
w sprawie jednorazowej spłaty rozłożonej na raty
należności z tytułu nabycia własności nieruchomości
położonej w obrębie 9 miasta Lubina, oznaczonej nr
geodezyjnym 344."

(Tomasz Przyszlak)
09.01.2017 15:51 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.405.2016 Z DNIA 29
grudnia 2016 R.
w sprawie jednorazowej spłaty rozłożonej na raty
należności z tytułu nabycia własności nieruchomości
położonej w obrębie 9 miasta Lubina, oznaczonej nr
geodezyjnymi: 342 (nr po podziale 342/1 i 342/2) i 343 (nr
po podziale 343/1 i 343/2)."

(Tomasz Przyszlak)
09.01.2017 15:51 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.404.2016 Z DNIA 28
grudnia 2016 R.
w sprawie aktualizacji opłat rocznych z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
28.12.2016 14:48 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.403.2016 Z DNIA 27
grudnia 2016 R.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania
ofert złożonych na realizację zadania publicznego zgodnie
z ogłoszeniem z dnia 2 grudnia 2016r. o konkursie
ofert...."

(Tomasz Przyszlak)
28.12.2016 14:48 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.402.2016 Z DNIA 22
grudnia 2016 R.
w sprawie dzierżawy nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
28.12.2016 14:48 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.401.2016 Z DNIA 21
grudnia 2016 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2016 dla:
Urzędu Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w
Lubinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
28.12.2016 14:48 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.400.2016 Z DNIA 20
grudnia 2016 R.
w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
28.12.2016 14:48 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.399.2016 Z DNIA 20
grudnia 2016 R.
w sprawie zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z
tytułu ożytkowania wieczystego nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
28.12.2016 14:48 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.398.2016 Z DNIA 20
grudnia 2016 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
28.12.2016 14:48 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.397.2016 Z DNIA 20
grudnia 2016 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
28.12.2016 14:48 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.396.2016 Z DNIA 19
grudnia 2016 R.
w sprawie sprostowania wpisów w akcie notarialnym i
księgach wieczystych."

(Tomasz Przyszlak)
28.12.2016 14:48 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.395.2016 Z DNIA 19
grudnia 2016 R.
w sprawie zatwierdzenia prac Komisji opiniującej wnioski o
udzielenie dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony
środowiska planowane do realizacji w 2016r."

(Tomasz Przyszlak)
28.12.2016 14:48 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.394.2016 Z DNIA 19
grudnia 2016 R.
w sprawie zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z
tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
28.12.2016 14:48 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.393.2016 Z DNIA 19
grudnia 2016 R.
w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowych
związanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
28.12.2016 14:48 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.392.2016 Z DNIA 15
grudnia 2016 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2016 dla Urzędu
Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie oraz
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
28.12.2016 14:48 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.391.2016 Z DNIA 15
grudnia 2016 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2016r."

(Tomasz Przyszlak)
16.12.2016 11:41 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.390.2016 Z DNIA 13
grudnia 2016 R.
w sprawie rozpatrzenia wniosków do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina nr 66."

(Tomasz Przyszlak)
16.12.2016 11:41 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.389.2016 Z DNIA 13
grudnia 2016 R.
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania
dotyczącego ustalania i wypłaty jednorazowego świadczenia
z tytułu urodzenia się żywego dziecka i wydawania decyzji
administracyjnych w tych sprawach."

(Tomasz Przyszlak)
16.12.2016 11:41 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.388.2016 Z DNIA 13
grudnia 2016 R.
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania
dotyczącego ustalania i wypłaty jednorazowego świadczenia
z tytułu urodzenia się żywego dziecka i wydawania decyzji
administracyjnych w tych sprawach."

(Tomasz Przyszlak)
16.12.2016 11:41 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.387.2016 Z DNIA 13
grudnia 2016 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
16.12.2016 11:41 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.386.2016 Z DNIA 13
grudnia 2016 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
16.12.2016 10:50 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)