Prezydent Miasta Lubina
Robert Raczyński

Prezydent przyjmuje interesantów w budynku przy ul. Jana Kilińskiego 10,
p. 109, we wtorki od godz. 8:30

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (art. 26, art. 30, art. 31) organem wykonawczym gminy jest Prezydent Miasta. Prezydent wykonuje uchwały Rady i zadania określone przepisami prawa, a w szczególności:
1) przygotowuje projekty uchwał Rady,
2) określa sposób wykonywania uchwał,
3) gospodaruje mieniem komunalnym,
4) wykonuje budżet Miasta,
5) zatrudniania i zwalniania kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
W zakresie zadań własnych Prezydent podlega wyłącznie Radzie. Prezydent kieruje bieżącymi sprawami Miasta oraz reprezentują je na zewnątrz.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prezydent Miasta Lubina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:23.10.2008 21:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:04.05.2022 15:13