Październik 2016

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Październik 2016
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:06.10.2016 16:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:17.11.2016 07:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
17.11.2016 07:58 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.327.2016 Z DNIA 26
października 2016 R.
w sprawie nieodpłątnego nabycia nieruchomości na rzecz
Gminy Miejskiej Lubin prawa użytkowania wieczystego
gruntów..."

(Tomasz Przyszlak)
17.11.2016 07:58 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE P.0050.327.2016 Z DNIA 26
października 2016 R.
w sprawie nieodpłątnego nabycia nieruchomości na rzecz
Gminy Miejskiej Lubin prawa użytkowania wieczystego
gruntów...

(Tomasz Przyszlak)
14.11.2016 15:57 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.333.2016 Z DNIA 31
października 2016 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2016 dla Urzędu
Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie oraz
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
14.11.2016 15:57 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.332.2016 Z DNIA 31
października 2016 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2016r."

(Tomasz Przyszlak)
14.11.2016 15:57 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.331.2016 Z DNIA 28
października 2016 R.
w sprawie aktualizacji opłat rocznych z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
14.11.2016 15:57 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.330.2016 Z DNIA 28
października 2016 R.
w sprawie umorzenia należności o charakterze
cywilnoprawnym."

(Tomasz Przyszlak)
14.11.2016 15:57 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.329.2016 Z DNIA 28
października 2016 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
14.11.2016 15:56 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.328.2016 Z DNIA 27
października 2016 R.
w sprawie umorzeń należności czynszowych związanych z
użytkowaniem lokali należących do zasobu Gminy Miejskiej
Lubin."

(Tomasz Przyszlak)
14.11.2016 15:56 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.327.2016 Z DNIA 26
października 2016 R.
w sprawie nieodpłątnego nabycia nieruchomości na rzecz
Gminy Miejskiej Lubin prawa użytkowania wieczystego
gruntów..."

(Tomasz Przyszlak)
26.10.2016 14:51 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.326.2016 Z DNIA 25
października 2016 R.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o
wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz
udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych za trzy kwartały 2016 roku."

(Tomasz Przyszlak)
26.10.2016 14:51 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.325.2016 Z DNIA 25
października 2016 R.
w sprawie zatwierdzenia prac Komisji opiniującej wnioski o
udzielenie dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony
środowiska planowane do realizacji w 2016r."

(Tomasz Przyszlak)
26.10.2016 14:51 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.324.2016 Z DNIA 20
października 2016 R.
w sprawie zorganizowania drugiego przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z
udziałem w nieruchomości wspólnej i takim samym udziałem
w gruncie."

(Tomasz Przyszlak)
26.10.2016 14:51 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.323.2016 Z DNIA 20
października 2016 R.
w sprawie odmowy umorzenia należności czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
26.10.2016 14:51 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.322.2016 Z DNIA 19
października 2016 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2016 dla Urzędu
Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie oraz
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
26.10.2016 14:51 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.321.2016 Z DNIA 19
października 2016 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2016r."

(Tomasz Przyszlak)
21.10.2016 16:09 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.320.2016 Z DNIA 19
października 2016 R.
w sprawie rozpatrzenia wniosków do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina nr 67."

(Tomasz Przyszlak)
21.10.2016 16:09 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.319.2016 Z DNIA 19
października 2016 R.
w sprawie rozpatrzenia wniosków do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina nr 69."

(Tomasz Przyszlak)
21.10.2016 16:09 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.318.2016 Z DNIA 19
października 2016 R.
w sprawie dzierżaw nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
21.10.2016 16:09 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.317.2016 Z DNIA 18
października 2016 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
21.10.2016 16:09 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.316.2016 Z DNIA 17
października 2016 R.
w sprawie nieodpłatnego przekazania materiałów z
rozbiórek."

(Tomasz Przyszlak)
17.10.2016 11:09 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.315.2016 Z DNIA 14
października 2016 R.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do czynności
związanych z wnioskowaniem do właściwych organów o
przyznanie dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków
energetycznych."

(Tomasz Przyszlak)
17.10.2016 11:09 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.314.2016 Z DNIA 14
października 2016 R.
w sprawie odmowy zbycia części nieruchomości jako terenu
na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległych."

(Tomasz Przyszlak)
17.10.2016 11:09 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.313.2016 Z DNIA 13
października 2016 R.
w sprawie zbycia lokali mieszkalnych na rzecz
dotychczasowych najemców."

(Tomasz Przyszlak)
17.10.2016 11:09 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.312.2016 Z DNIA 12
października 2016 R.
w sprawie upoważnienia dla DYrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
17.10.2016 11:09 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.311.2016 Z DNIA 11
października 2016 R.
w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowych
związanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
17.10.2016 11:09 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.310.2016 Z DNIA 11
października 2016 R.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
wykonywanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy
Miejskiej Lubin w roku 2016."

(Tomasz Przyszlak)
17.10.2016 11:09 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.309.2016 Z DNIA 11
października 2016 R.
w sprawie zatwierdzenia prac Komisji opiniującej wnioski o
udzielenie dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony
środowiska planowane do realizacji w 2016r."

(Tomasz Przyszlak)
12.10.2016 15:35 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.308.2016 Z DNIA 11
października 2016 R.
w sprawie rozwiązania umów dzierżaw nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
12.10.2016 15:35 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.307.2016 Z DNIA 10
października 2016 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2016 dla Urzędu
Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie oraz
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
12.10.2016 15:35 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.306.2016 Z DNIA 10
października 2016 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2016r."

(Tomasz Przyszlak)
12.10.2016 15:35 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.305.2016 Z DNIA 10
października 2016 R.
w sprawie rozstrzygnięcia kunkursu ofert na wsparcie lub
powierzenie do realizacji zadań publicznych w 2016r...."

(Tomasz Przyszlak)
12.10.2016 15:35 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.304.2016 Z DNIA 7
października 2016 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
12.10.2016 15:35 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.303.2016 Z DNIA 7
października 2016 R.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania
ofert złożonych na realizację zadania publicznego..."

(Tomasz Przyszlak)
12.10.2016 15:35 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.302.2016 Z DNIA 6
października 2016 R.
w sprawie sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych
prawa własności nieruchomości gruntowych."

(Tomasz Przyszlak)
12.10.2016 15:35 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.301.2016 Z DNIA 5
października 2016 R.
w sprawie rozłożenia na raty należności o charakterze
cywilnoprawnym."

(Tomasz Przyszlak)