Sierpień 2016

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sierpień 2016
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:09.08.2016 11:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:09.09.2016 14:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
09.09.2016 14:24 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.269.2016 Z DNIA 31
sierpnia 2016 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2016 dla Urzędu
Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie oraz
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
09.09.2016 14:24 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.268.2016 Z DNIA 31
sierpnia 2016 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2016r."

(Tomasz Przyszlak)
01.09.2016 15:41 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.267.2016 Z DNIA 31
sierpnia 2016 R.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora oraz udzielenia
stosownych pełnomocnictw."

(Tomasz Przyszlak)
01.09.2016 15:41 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.266.2016 Z DNIA 31
sierpnia 2016 R.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora oraz udzielenia
stosownych pełnomocnictw."

(Tomasz Przyszlak)
01.09.2016 15:41 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.265.2016 Z DNIA 31
sierpnia 2016 R.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora oraz udzielenia
stosownych pełnomocnictw."

(Tomasz Przyszlak)
01.09.2016 15:41 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.264.2016 Z DNIA 30
sierpnia 2016 R.
zmieniające zarządzenie P.0050.240.2016 z dnia 2 sierpnia
2016r. w sprawie zorganizowania przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanych."

(Tomasz Przyszlak)
01.09.2016 15:41 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.263.2016 Z DNIA 30
sierpnia 2016 R.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta
Lubina za I półrocze 2016 roku."

(Tomasz Przyszlak)
01.09.2016 15:41 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.262.2016 Z DNIA 30
sierpnia 2016 R.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora
Zespołu Szkół Nr 1 w Lubinie oraz udzielenia stosownych
pełnomocnictw."

(Tomasz Przyszlak)
01.09.2016 15:41 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.261.2016 Z DNIA 29
sierpnia 2016 R.
zmieniające zarządzenie P.0050.258.2016 z dnia 22 sierpnia
2016r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do
wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu
Szkół Integracyjnych w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
01.09.2016 15:41 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.260.2016 Z DNIA 24
sierpnia 2016 R.
w sprawie należności czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
01.09.2016 15:41 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.259.2016 Z DNIA 24
sierpnia 2016 R.
w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego."

(Tomasz Przyszlak)
25.08.2016 11:24 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.258.2016 Z DNIA 22
sierpnia 2016 R.
w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyłonienia
kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół
Integracyjnych w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
25.08.2016 11:24 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.257.2016 Z DNIA 22
sierpnia 2016 R.
w sprawie wyłączenia ze sprzedaży gminnych lokali
użytkowych."

(Tomasz Przyszlak)
25.08.2016 11:24 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.256.2016 Z DNIA 22
sierpnia 2016 R.
w sprawie rozwiązania umów dzierżawy nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
25.08.2016 11:24 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.255.2016 Z DNIA 22
sierpnia 2016 R.
w sprawie zmiany stawki procentowej opłaty z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
25.08.2016 11:24 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.254.2016 Z DNIA 22
sierpnia 2016 R.
w sprawie zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z
tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
25.08.2016 11:24 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.253.2016 Z DNIA 22
sierpnia 2016 R.
w sprawie należności czynszowych związanych z
użytkowaniem lokali mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
25.08.2016 11:24 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.252.2016 Z DNIA 22
sierpnia 2016 R.
w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
25.08.2016 11:24 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.251.2016 Z DNIA 17
sierpnia 2016 R.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o
przyznanie pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników."

(Tomasz Przyszlak)
25.08.2016 11:24 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.250.2016 Z DNIA 16
sierpnia 2016 R.
w sprawie zmiany zarządzenia P.0050.213.2016 z dnia 18
lipca w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnych dla
nauczycieli ubiegających się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego."

(Tomasz Przyszlak)
16.08.2016 14:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.249.2016 Z DNIA 16
sierpnia 2016 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
16.08.2016 14:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.248.2016 Z DNIA 12
sierpnia 2016 R.
w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu
komputerowego."

(Tomasz Przyszlak)
16.08.2016 14:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.247.2016 Z DNIA 10
sierpnia 2016 R.
w sprawie nieodpłatnego użyczenia sprzętu komputerowego."

(Tomasz Przyszlak)
16.08.2016 14:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.246.2016 Z DNIA 10
sierpnia 2016 R.
w sprawie należności czynszowych związanych z
użytkowaniem lokali mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
16.08.2016 14:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.245.2016 Z DNIA 10
sierpnia 2016 R.
w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu
komputerowego."

(Tomasz Przyszlak)
16.08.2016 14:49 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.241.2016 Z DNIA 5
sierpnia 2016 R.
w sprawie zmian w składzie Miejskiego Zespołu
Interdyscyplinarnego w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
16.08.2016 14:49 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE P.0050.241.2016 Z DNIA 5
sierpnia 2016 R.
w sprawie zmian w składzie Miejskiego Zespołu
Interdyscyplinarnego w Lubinie.

(Tomasz Przyszlak)
09.08.2016 15:36 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.244.2016 Z DNIA 9
sierpnia 2016 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
09.08.2016 15:36 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.243.2016 Z DNIA 9
sierpnia 2016 R.
w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do
publicznego wglądu w dniach od 1.06.2016r. do 29.06.2016r,
projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków
sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów,
standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów
budowlanych z jakich mogą być wykonane na obszarze miasta
Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
09.08.2016 15:36 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.242.2016 Z DNIA 5
sierpnia 2016 R.
w sprawie dzierżaw nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
09.08.2016 11:44 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)