Lipiec 2016

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Lipiec 2016
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:06.07.2016 11:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:09.08.2016 11:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
09.08.2016 11:43 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.237.2016 Z DNIA 29
lipca 2016 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2016 dla Urzędu
Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie oraz
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
09.08.2016 11:43 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.236.2016 Z DNIA 29
lipca 2016 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2016r."

(Tomasz Przyszlak)
04.08.2016 13:05 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.235.2016 Z DNIA 29
lipca 2016 R.
w sprawie odmowy zbycia nieruchomości lub zamiany
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
04.08.2016 13:05 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.234.2016 Z DNIA 29
lipca 2016 R.
w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
04.08.2016 13:05 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.233.2016 Z DNIA 29
lipca 2016 R.
w sprawie umorzenia należności przysługujących Gminie
Miejskiej Lubin."

(Tomasz Przyszlak)
01.08.2016 15:44 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.232.2016 Z DNIA 28
lipca 2016 R.
w sprawie sprzedaży części nieruchomości jako terenu
dodatkowego na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej."

(Tomasz Przyszlak)
01.08.2016 15:44 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.231.2016 Z DNIA 27
lipca 2016 R.
w sprawie rozłożenia na raty należności
przysługujących Gminie Miejskiej Lubin."

(Tomasz Przyszlak)
01.08.2016 15:44 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.230.2016 Z DNIA 26
lipca 2016 R.
w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego na rzecz
dotychczasowego najemcy."

(Tomasz Przyszlak)
01.08.2016 15:44 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.229.2016 Z DNIA 26
lipca 2016 R.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o
wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz
udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych za dwa kwartały 2016 roku."

(Tomasz Przyszlak)
01.08.2016 15:44 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.228.2016 Z DNIA 25
lipca 2016 R.
w sprawie zatwierdzenia prac Komisji opiniującej wnioski o
udzielenie dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony
środowiska planowane do realizacji w 2016r."

(Tomasz Przyszlak)
01.08.2016 15:44 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.227.2016 Z DNIA 25
lipca 2016 R.
w sprawie wypowiedzenia umów dzierżawy nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
01.08.2016 15:44 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.226.2016 Z DNIA 22
lipca 2016 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2016 dla Urzędu
Miejskiego w Lubinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
01.08.2016 15:44 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.225.2016 Z DNIA 22
lipca 2016 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2016r."

(Tomasz Przyszlak)
01.08.2016 15:44 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.224.2016 Z DNIA 22
lipca 2016 R.
w sprawie dzierżaw nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
01.08.2016 15:44 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.223.2016 Z DNIA 20
lipca 2016 R.
w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
21.07.2016 15:33 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.222.2016 Z DNIA 20
lipca 2016 R.
zmieniające zarządzenie P.0050.45.2016 z dnia 24 lutego
2016r. w sprawie aktualizacji opłat rocznych z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
zabudowanych garażami."

(Tomasz Przyszlak)
21.07.2016 15:33 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.221.2016 Z DNIA 20
lipca 2016 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
21.07.2016 15:33 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.220.2016 Z DNIA 20
lipca 2016 R.
w sprawie zorganizowania przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem."

(Tomasz Przyszlak)
21.07.2016 15:33 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.219.2016 Z DNIA 20
lipca 2016 R.
w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji
zadania publicznego z zakresu wspierania..."

(Tomasz Przyszlak)
21.07.2016 15:33 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.218.2016 Z DNIA 20
lipca 2016 R.
w sprawie zorganizowania III przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
21.07.2016 15:33 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.217.2016 Z DNIA 20
lipca 2016 R.
w sprawie zorganizowania II przetargu ustnego ograniczonego
na sprzedaż nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
21.07.2016 15:33 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.216.2016 Z DNIA 19
lipca 2016 R.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora
Zespołu Szkół Integracyjnych w Lubinie oraz udzielenia
stosownych pełnomocnictw."

(Tomasz Przyszlak)
21.07.2016 15:33 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.215.2016 Z DNIA 19
lipca 2016 R.
w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Szkół
Integracyjnych w Lubinie oraz wycofania udzielonych
pełnomocnictw."

(Tomasz Przyszlak)
21.07.2016 15:33 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.214.2016 Z DNIA 18
lipca 2016 R.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora
Zespołu Szkół Integracyjnych w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
21.07.2016 15:33 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.213.2016 Z DNIA 18
lipca 2016 R.
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego."

(Tomasz Przyszlak)
21.07.2016 15:33 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.212.2016 Z DNIA 12
lipca 2016 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2016 dla Urzędu
Miejskiego w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
21.07.2016 15:33 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.211.2016 Z DNIA 8
lipca 2016 R.
w sprawie odmowy rozłożenia na raty należności
przysługujących Gminie Miejskiej Lubin."

(Tomasz Przyszlak)
21.07.2016 15:33 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.210.2016 Z DNIA 8
lipca 2016 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2016 dla Urzędu
Miejskiego w Lubinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
21.07.2016 15:33 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.209.2016 Z DNIA 8
lipca 2016 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2016r."

(Tomasz Przyszlak)
21.07.2016 15:33 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.208.2016 Z DNIA 7
lipca 2016 R.
w sprawie rozwiązania umów dzierżawy nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
21.07.2016 15:33 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.207.2016 Z DNIA 6
lipca 2016 R.
zmieniające zarządzenie P.0050.188.2016 z dnia 23 czerwca
2016r."

(Tomasz Przyszlak)
06.07.2016 11:28 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)