INFORMACJA O NUMERACH KONT BANKOWYCH
 
konto - RACHUNEK BIEŻĄCY Gminy Miejskiej Lubin
NR   PeKaO S.A.   68 1240 3464 1111 0010 6566 4518
 
należy przekazywać :
 • subwencje,
 • dotacje, na zadania (zlecone, własne, pozostałe),
 • należności budżetu gminy pobierane przez US (udziały we wpływach z podatku dochodowego OF i OP, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych),
 • opłata eksploatacyjna,
 • wpływ / zwrot środków od jednostek budżetowych,
 • opłaty z tytułu ochrony środowiska,
 • zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnień dla zakładów pracy chronionych (z PFRON),
 • zwrot środków z funduszy strukturalnych UE,
 • środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
 • wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego.

konto - DOCHODÓW Urzędu Miejskiego w Lubinie
NR   PeKaO S.A.   03 1240 3464 1111 0010 2751 1223
 
należy przekazywać :
 • podatki i opłaty lokalne,
 • różne opłaty (skarbowa, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, zajęcie pasa drogowego, mandaty, grzywny, opłaty za bezbiletowa jazdę środkami komunikacji miejskiej, opłata planistyczna),
 • dochody z mienia (należności ze sprzedaży, dzierżawy i najmu, opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności, z użytkowania wieczystego, z przekształcenia),

konto -  WYDATKÓW Urzędu Miejskiego w Lubinie
NR   PeKaO S.A.   82 1240 3464 1111 0010 2750 4078
 
należy przekazywać :
 • opłaty za udostępnienie danych adresowych,

konto - SUM DEPOZYTOWYCH Urzędu Miejskiego w Lubinie
NR   PeKaO S.A.   08 1240 3464 1111 0010 2750 7835
 
należy przekazywać :
 • wadia,
 • depozyty,
 • zabezpieczenie umów

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o numerach bankowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:14.01.2016 14:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:07.10.2020 15:59