I. Podatek od nieruchomości
1. Stawki podatku na 2016 rok
Uchwała Nr XII/113/15 Rady Miejskiej w Lubinie z 24.11.2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Lubin oraz zwolnień z tego podatku. (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 5257 z 3 grudnia 2015r.)
2. Druki
OSOBY FIZYCZNE (informacja w sprawie podatku od nieruchomości, oświadczenie)
Uchwała Nr XII/117/15 Rady Miejskiej w Lubinie z 24.11.2015 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji, składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 5267 z 3 grudnia 2015r.)
OSOBY PRAWNE (deklaracja na podatek od nieruchomości)
Uchwała Nr XII/117/15 Rady Miejskiej w Lubinie z 24.11.2015 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji, składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 5267 z 3 grudnia 2015r.)
 
II. Podatek rolny
1. Stawki podatku na 2016 rok
Uchwała Nr XII/115/15 Rady Miejskiej w Lubinie z 24.11.2015 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Miejskiej Lubin. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015r. poz. 5259)
2. Druki
OSOBY FIZYCZNE (informacja w sprawie podatku rolnego, oświadczenie)
Uchwała Nr XII/117/15 Rady Miejskiej w Lubinie z 24.11.2015 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji, składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
OSOBY PRAWNE (deklaracja na podatek rolny, oświadczenie)
Uchwała Nr XII/117/15 Rady Miejskiej w Lubinie z 24.11.2015 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji, składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
 
III. Podatek leśny
1. Stawki podatku na 2016 rok
Uchwała Nr XII/116/15 Rady Miejskiej w Lubinie z 24.11.2015 roku w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Miejskiej Lubin. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015r. poz.5260)
2. Druki
OSOBY FIZYCZNE (informacja w sprawie podatku leśnego, oświadczenie)
Uchwała Nr XII/117/15 Rady Miejskiej w Lubinie z 24.11.2015 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji, składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
OSOBY PRAWNE (deklaracja na podatek leśny, oświadczenie)
Uchwała Nr XII/117/15 Rady Miejskiej w Lubinie z 24.11.2015 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji, składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
 
IV. Podatek od środków transportowych
1. Stawki podatku na 2016 rok
Uchwała Nr XII/114/15 Rady Miejskiej w Lubinie z 24.11.2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miejskiej Lubin. (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 5258 z 3 grudnia 2015r.), Uchwała nr XIII/129/15 Rady Miejskiej w Lubinie z 22.12.2015 roku w sprawie zmiany uchwały numer XII/114/15 z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miejskiej Lubin (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 143 z 11 stycznia 2016r.)
2. Druki (DT-1, DT-1/A)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.12.2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 293 poz.1731) oraz
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.11.2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. poz. 2025)
 
V. Opłata targowa
1. Stawki opłaty targowej na 2016 rok
Uchwała Nr XII/120/15 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 5263 z dnia 3.12.2015 r.).
 
VI. Opłata od posiadania psów
Na 2016r. Rada Miejska w Lubinie nie podjęła uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podatki i opłaty na 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:04.01.2016 12:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:30.11.2021 15:33