Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej

 
(Podanie o wymeldowanie składa osoba fizyczna bądź prawna mająca interes prawny do wymeldowania osoby, która ostatecznie i dobrowolnie opuściła lokal, jednakże nie dokonała wymeldowania).
 
WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek oraz dokumenty potwierdzające okoliczności zawarte w podaniu (aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu( przydział, akt notarialny, księga wieczysta, postanowienie sądu)
 
OPŁATY SKARBOWE
10 zł od decyzji

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Podanie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
Termin załatwienia do 2 miesięcy. W przypadku spraw wymagających dodatkowej procedury wyjaśniającej termin może się wydłużyć.

MIEJSCE NA ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW
Z kompletem dokumentów należy zgłosić się do pokoju nr 101 (I piętro) w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Lubinie przy ul. Kilińskiego 10, codziennie od poniedziałku do piątku w godz.8.00-16.00.

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lubina w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

PODSTAWA PRAWNA
art. 35 ustawy ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 722 z późn. zm.)

INNE INFORMACJE
Wszelkich informacji w sprawach jw. udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich pod numerami telefonów: 74-68-209

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:09.01.2009 12:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:30.08.2016 12:51