Listopad 2015

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Listopad 2015
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:06.11.2015 13:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:07.12.2015 14:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
07.12.2015 14:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.421.2015 Z DNIA 30
listopada 2015 R.
w sprawie powołania likwidatora Zarządu Cmentarzy
Komunalnych w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
07.12.2015 14:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.420.2015 Z DNIA 30
listopada 2015 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2015 dla Urzędu
Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie oraz
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
07.12.2015 14:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.419.2015 Z DNIA 30
listopada 2015 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2015r."

(Tomasz Przyszlak)
07.12.2015 14:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.418.2015 Z DNIA 27
listopada 2015 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
27.11.2015 09:24 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.417.2015 Z DNIA 26
listopada 2015 R.
w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowych
związanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
27.11.2015 09:24 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.416.2015 Z DNIA 25
listopada 2015 R.
w sprawie sprzedaży części nieruchomości zabudowanej na
rzecz dzierżawcy."

(Tomasz Przyszlak)
27.11.2015 09:24 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.415.2015 Z DNIA 24
listopada 2015 R.
w sprawie rozwiązania umów dzierżaw nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
25.11.2015 12:18 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.414.2015 Z DNIA 23
listopada 2015 R.
w sprawie odmowy sprzedaży nieruchomości jako retenu
dodatkowego na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
25.11.2015 12:18 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.413.2015 Z DNIA 20
listopada 2015 R.
w sprawie warunkowego umorzenia należności związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
25.11.2015 12:18 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.412.2015 Z DNIA 20
listopada 2015 R.
w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowych
związanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
25.11.2015 12:18 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.411.2015 Z DNIA 19
listopada 2015 R.
w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do
reprezentowania Gminy Miejskiej Lubin na Nadzwyczajnym
Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa
Oczyszczania Sp. z o.o. w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
25.11.2015 12:18 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.410.2015 Z DNIA 18
listopada 2015 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2015 dla Urzędu
Miejskiego w Lubinie i jednostek oświatowych w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
25.11.2015 12:18 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.409.2015 Z DNIA 18
listopada 2015 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2015r."

(Tomasz Przyszlak)
20.11.2015 15:26 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.408.2015 Z DNIA 18
listopada 2015 R.
w sprawie dzierżaw nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
20.11.2015 15:26 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.407.2015 Z DNIA 18
listopada 2015 R.
zmieniające zarządzenie P.0050.322.2015 z dnia 14
września 2015r. w sprawie dzierżaw nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
20.11.2015 15:26 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.406.2015 Z DNIA 18
listopada 2015 R.
w sprawie zorganizowania II przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej."

(Tomasz Przyszlak)
20.11.2015 15:26 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.405.2015 Z DNIA 18
listopada 2015 R.
w sprawie zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z
tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
20.11.2015 15:07 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.403.2015 Z DNIA 17
listopada 2015 R.
w sprawie dzierżaw nieruchomości gruntowych zabudowanych
garażami."

(Tomasz Przyszlak)
20.11.2015 15:07 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE P.0050.403.2015 Z DNIA 17
listopada 2015 R.
w sprawie dzierżaw nieruchomości gruntowych zabudowanych
garażami.

(Tomasz Przyszlak)
19.11.2015 14:28 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.404.2015 Z DNIA 17
listopada 2015 R.
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego."

(Tomasz Przyszlak)
19.11.2015 14:28 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.403.2015 Z DNIA 17
listopada 2015 R.
w sprawie dzierżaw nieruchomości gruntowych zabudowanych
garażami."

(Tomasz Przyszlak)
17.11.2015 15:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.402.2015 Z DNIA 17
listopada 2015 R.
w sprawie wniesienia do rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
17.11.2015 15:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.401.2015 Z DNIA 13
listopada 2015 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
17.11.2015 15:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.400.2015 Z DNIA 12
listopada 2015 R.
w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomości
niezabudowanej."

(Tomasz Przyszlak)
17.11.2015 15:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.399.2015 Z DNIA 12
listopada 2015 R.
w sprawie zbycia lokali mieszkalnych na rzecz
dotychczasowych najemców."

(Tomasz Przyszlak)
17.11.2015 15:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.398.2015 Z DNIA 12
listopada 2015 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów
uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
13.11.2015 16:02 Dodano załącznik " ZARZĄDZENIE P.0050.397.2015 Z DNIA 12
listopada 2015 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów
uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
13.11.2015 16:02 Dodano załącznik " ZARZĄDZENIE P.0050.396.2015 Z DNIA 10
listopada 2015 R.
w sprawie nabycia przez Gminę Miejską Lubin prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
13.11.2015 16:02 Dodano załącznik " ZARZĄDZENIE P.0050.395.2015 Z DNIA 10
listopada 2015 R.
w sprawie umorzenia należności związanych z użytkowaniem
lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
13.11.2015 16:02 Dodano załącznik " ZARZĄDZENIE P.0050.394.2015 Z DNIA 6
listopada 2015 R.
w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
10.11.2015 09:24 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.393.2015 Z DNIA 6
listopada 2015 R.
w sprawie rozłożenia na raty należności o charakterze
cywilnoprawnym."

(Tomasz Przyszlak)
10.11.2015 09:24 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.392.2015 Z DNIA 6
listopada 2015 R.
w sprawie warunkowego umorzenia oraz rozłożenia na raty
zaległości czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu
mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
06.11.2015 13:23 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)