Wrzesień 2015

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wrzesień 2015
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:07.09.2015 14:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:07.10.2015 12:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
07.10.2015 12:43 Dodano załącznik " ZARZĄDZENIE P.0050.342.2015 Z DNIA 30
września 2015 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2015 dla Urzędu
Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie oraz
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
07.10.2015 12:43 Dodano załącznik " ZARZĄDZENIE P.0050.341.2015 Z DNIA 30
września 2015 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2015r."

(Tomasz Przyszlak)
07.10.2015 12:43 Dodano załącznik " ZARZĄDZENIE P.0050.340.2015 Z DNIA 28
września 2015 R.
w sprawie nieodpłatnego przekazania pojazdu."

(Tomasz Przyszlak)
28.09.2015 16:03 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.339.2015 Z DNIA 25
września 2015 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
28.09.2015 16:03 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.338.2015 Z DNIA 25
września 2015 R.
zmieniające zarządzenie P.0050.298.2015 z dnia 27 sierpnia
2015r. w sprawie zorganizowania przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
28.09.2015 16:03 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.337.2015 Z DNIA 24
września 2015 R.
w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do
reprezentowania Gminy Miejskiej Lubin, na Nadzwyczajnym
Zgromadzeniu Wspólników TVL Sp. z o.o. w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
28.09.2015 16:03 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.336.2015 Z DNIA 24
września 2015 R.
w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowych
związanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych"

(Tomasz Przyszlak)
28.09.2015 16:03 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.335.2015 Z DNIA 23
września 2015 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2015 dla Urzędu
Miejskiego w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
28.09.2015 16:03 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.334.2015 Z DNIA 23
września 2015 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2015r."

(Tomasz Przyszlak)
28.09.2015 16:03 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.333.2015 Z DNIA 23
września 2015 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
28.09.2015 16:03 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.332.2015 Z DNIA 22
września 2015 R.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie lub
powierzenie do realizacji zadania publicznego w 2015r. z
zakresu pomocy społecznej..."

(Tomasz Przyszlak)
28.09.2015 16:03 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.331.2015 Z DNIA 22
września 2015 R.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej
Lubin w roku 2015."

(Tomasz Przyszlak)
28.09.2015 16:03 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.330.2015 Z DNIA 22
września 2015 R.
w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji
zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej pn. Doskonalenie systemu szkolenia w
jeździe szybkiej na lodzie..."

(Tomasz Przyszlak)
28.09.2015 16:03 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.329.2015 Z DNIA 21
września 2015 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
28.09.2015 16:03 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.328.2015 Z DNIA 17
września 2015 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2015 dla Urzędu
Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie oraz
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
28.09.2015 16:03 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.327.2015 Z DNIA 17
września 2015 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2015r."

(Tomasz Przyszlak)
28.09.2015 16:03 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.326.2015 Z DNIA 17
września 2015 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
22.09.2015 11:41 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.322.2015 Z DNIA 14
września 2015 R.
w sprawie dzierżaw nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
22.09.2015 11:41 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE P.0050.322.2015 Z DNIA 14
września 2015 R.
w sprawie dzierżaw nieruchomości.

(Tomasz Przyszlak)
18.09.2015 09:49 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.325.2015 Z DNIA 14
września 2015 R.
w sprawie wniesienia aportem środka trwałego, na erzecz
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o. w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
18.09.2015 09:49 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.324.2015 Z DNIA 15
września 2015 R.
w sprawie warunkowego umorzenia zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
18.09.2015 09:49 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.323.2015 Z DNIA 15
września 2015 R.
w sprawie nieodpłatnego przekazania pojazdów."

(Tomasz Przyszlak)
18.09.2015 09:49 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.322.2015 Z DNIA 14
września 2015 R.
w sprawie dzierżaw nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
16.09.2015 12:49 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.321.2015 Z DNIA 14
września 2015 R.
w sprawie sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego prawa
własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr
geodezyjnymi: 233/2, 233/3, 233/4, o powierzchni 6019m2,
położonej w obrębie 5 miasta..."

(Tomasz Przyszlak)
16.09.2015 12:49 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.320.2015 Z DNIA 14
września 2015 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
15.09.2015 15:26 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.319.2015 Z DNIA 10
września 2015 R.
w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok
budżetowy 2016."

(Tomasz Przyszlak)
15.09.2015 15:26 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.318.2015 Z DNIA 9
września 2015 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2015 dla:
Urzędu Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w
Lubinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
15.09.2015 15:26 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.317.2015 Z DNIA 9
września 2015 R.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wykonywanie
zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Lubin w
roku 2015."

(Tomasz Przyszlak)
15.09.2015 15:26 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.316.2015 Z DNIA 9
września 2015 R.
w sprawie rozłożenia na raty należności o charakterze
cywilnoprawnym."

(Tomasz Przyszlak)
15.09.2015 15:26 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.315.2015 Z DNIA 9
września 2015 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
15.09.2015 15:26 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.314.2015 Z DNIA 9
września 2015 R.
w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Miejską
Lubin."

(Tomasz Przyszlak)
15.09.2015 15:26 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.313.2015 Z DNIA 9
września 2015 R.
w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Miejską
Lubin."

(Tomasz Przyszlak)
08.09.2015 13:29 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.312.2015 Z DNIA 8
września 2015 R.
w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji
zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej..."

(Tomasz Przyszlak)
08.09.2015 13:29 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.311.2015 Z DNIA 8
września 2015 R.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
wykonywanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy
Miejskiej Lubin w roku 2015."

(Tomasz Przyszlak)
08.09.2015 13:29 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.310.2015 Z DNIA 7
września 2015 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
07.09.2015 14:01 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)