Wydanie wypisu/wypisu z wyrysem z planu zagospodarowania przestrzennego

PODSTAWA PRAWNA
- art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003r o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 roku, Nr 80, poz. 717)
- art. 35-38 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia14 czerwca 1960 roku (tekst jednolity), (Dz. U. Z 2000r. Nr 98, poz.1071)


WYMAGANE DOKUMENTY

"Wniosek o wydanie wypisu/wypisu z wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego"
(wniosek do pobrania w załączniku)
- dane wnioskodawcy

- nr działki, obręb miasta, ulica (rejon ulicy)

OPŁATY SKARBOWE
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej za czynności urzędowe związane z wydawaniem wypisów i wyrysów z planów miejscowych lub studium:
1. Sporządzenie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
- 30 zł. od wypisu do 5 stron

- 50 zł. powyżej 5 stron
2. Sporządzenie wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
- 20 zł. za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4, jednak nie więcej niż 200 zł.
3. Zaświadczenie o zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - 17 zł.

TERMIN ZAŁATWIENIA 
7 dni od skompletowania dokumentów

MIEJSCE ZAŁATWIENIA
Urząd Miejski - Kancelaria Ogólna pok.13, ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie wypisu/wypisu z wyrysem z planu zagospodarowania przestrzennego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:09.01.2009 10:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:12.11.2010 08:09