I. Podatek od nieruchomości

1. Stawki podatku na 2015 rok

Uchwała Nr LV/423/14 Rady Miejskiej w Lubinie z 13.11.2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Lubin oraz zwolnień z tego podatku. (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 5126 z 1.12.2014r.)

2. Druki

OSOBY FIZYCZNE (informacja w sprawie podatku od nieruchomości, oświadczenie)

Uchwała Nr LV/425/14 Rady Miejskiej w Lubinie z 13.11.2014 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji, składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego

OSOBY PRAWNE (deklaracja na podatek od nieruchomości, oświadczenie)

Uchwała Nr LV/425/14 Rady Miejskiej w Lubinie z 13.11.2014 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji, składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego

 

II. Podatek rolny

1. Stawki podatku na 2014 rok

Uchwała Nr LV/422/14 Rady Miejskiej w Lubinie z 13.11.2014 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Miejskiej Lubin. (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 5125 z 1.12.2014r.)

2. Druki

OSOBY FIZYCZNE (informacja w sprawie podatku rolnego, oświadczenie)

Uchwała Nr LV/425/14 Rady Miejskiej w Lubinie z 13.11.2014 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji, składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego

OSOBY PRAWNE (deklaracja na podatek rolny, oświadczenie)

Uchwała Nr LV/425/14 Rady Miejskiej w Lubinie z 13.11.2014 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji, składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego

 

III. Podatek leśny

1. Stawki podatku na 2014 rok

Uchwała Nr LV/421/14 Rady Miejskiej w Lubinie z 13.11.2014 roku w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Miejskiej Lubin. (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 5124 z 1.12.2014r.)

2. Druki

OSOBY FIZYCZNE (informacja w sprawie podatku leśnego, oświadczenie)

Uchwała Nr LV/425/14 Rady Miejskiej w Lubinie z 13.11.2014 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji, składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego

OSOBY PRAWNE (deklaracja na podatek leśny, oświadczenie)

Uchwała Nr LV/425/14 Rady Miejskiej w Lubinie z 13.11.2014 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji, składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego

 

IV. Podatek od środków transportowych

1. Stawki podatku na 2014 rok

Uchwała Nr LV/424/14 Rady Miejskiej w Lubinie z 13.11.2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miejskiej Lubin. (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 5127 z 1.12.2014r.)

2. Druki (DT-1, DT-1/A)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.12.2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 293 poz.1731)

 

Wpłat należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy prowadzony w PeKaO S.A. Oddział Lubin, zgodnie z zawiadomieniem organu podatkowego o zmianie numeru konta bankowego lub:

Gmina Miejska Lubin PeKaO S.A.

Oddział Wrocław

Nr 03-1240-3464-1111-0010-2751-1223

 

V. Opłata od posiadania psów

Na 2015r. Rada Miejska w Lubinie nie podjęła uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.

 

VI. Opłata skarbowa

Od 01 stycznia 2007 r. wpłaty dotyczące opłaty skarbowej można przekazywać na konto:

Gmina Miejska Lubin PeKaO S.A.

Oddział Wrocław

Nr 03-1240-3464-1111-0010-2751-1223

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

 

 

 

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podatki i opłaty na 2015 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:18.12.2014 09:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:28.04.2020 10:33