UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ PODJĘTE NA SESJI LV z 13 listopada 2014r.


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ PODJĘTE NA SESJI LV z 13 listopada 2014r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:20.11.2014 13:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Kaczmarek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:20.11.2014 13:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
20.11.2014 13:28 Dodano załącznik "Obwieszczenie 430
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie
określenia szczegółowego sposobu zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Lubin i
zagospodarowania..."

(Tomasz Przyszlak)
20.11.2014 13:28 Dodano załącznik "Obwieszczenie 429
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Miejskiej Lubin."

(Tomasz Przyszlak)
20.11.2014 13:28 Dodano załącznik "Uchwała 428
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miejskiej Lubin."

(Tomasz Przyszlak)
20.11.2014 13:28 Dodano załącznik "Uchwała 427
w sprawie zmiany budżetu Miasta Lubina na 2014r."

(Tomasz Przyszlak)
20.11.2014 13:28 Dodano załącznik "Uchwała 426
w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na Prezydenta Miasta
Lubina oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
20.11.2014 13:25 Dodano załącznik "Uchwała 425
w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji
składanych przez podatników podatków od nieruchomości,
rolnego i leśnego."

(Tomasz Przyszlak)
20.11.2014 13:25 Dodano załącznik "Uchwała 424
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na terenie Gminy Miejskiej Lubin."

(Tomasz Przyszlak)
20.11.2014 13:25 Dodano załącznik "Uchwała 423
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Lubin oraz
zwolnień z tego podatku."

(Tomasz Przyszlak)
20.11.2014 13:25 Dodano załącznik "Uchwała 422
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego na
terenie Gminy Miejskiej Lubin."

(Tomasz Przyszlak)
20.11.2014 13:25 Dodano załącznik "Uchwała 421
w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna
przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku leśnego na
terenie Gminy Miejskiej Lubin."

(Tomasz Przyszlak)
20.11.2014 13:25 Dodano załącznik "Uchwała 420
w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności (FS)."

(Tomasz Przyszlak)
20.11.2014 13:23 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)