Lubin, dnia 24 września 2014r.


RM.0002. 08.2014


Działając  w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zmianami) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 30 września 2014r. o godz. 14.00  LIV sesję  Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej Nr 126 Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy  ul. Kilińskiego 10.

Porządek posiedzenia:

1. Informacje Przewodniczącego Rady.

2. Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXXIV/263/13 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Lubin na stałe obwody głosowania - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 62/2014.

3. Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXIX/225/12 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału obszaru Gminy Miejskiej Lubin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 63/2014.

4. Uchwała w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Miejskiej Lubin do kategorii dróg gminnych - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 64/2014.

5. Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej, drogi na terenie Gminy Miejskiej Lubin  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 65/2014.

6. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Miejskiej Lubin do kategorii dróg gminnych - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 66/2014.

7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Górzyński


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LIV Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:25.09.2014 11:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Andrzej Górzyński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak