LIII Sesja Rady Miejskiej w Lubinie

Lubin, dnia 4 września 2014r.

RM.0002. 07.2014

 

Działając  w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zmianami) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 11 września 2014r. o godz. 14.00  LIII sesję  Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej Nr 126 Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy  ul. Kilińskiego 10.

 

Porządek posiedzenia:

1. Informacje Przewodniczącego Rady.

2. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na 2014r.  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 59/2014

3. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 60/2014.

4. Uchwała w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody ustanowionej jako pomnik przyrody  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 58/2014

5. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Górzyński


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LIII Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:05.09.2014 10:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Andrzej Górzyński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:05.09.2014 10:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż