Lipiec 2014


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Lipiec 2014
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:07.07.2014 13:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:20.08.2014 13:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
20.08.2014 13:28 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.276.2014 Z DNIA 31
lipca 2014 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2014 dla:
Urzędu Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w
Lubinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
20.08.2014 13:28 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.275.2014 Z DNIA 31
lipca 2014 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2014r."

(Tomasz Przyszlak)
20.08.2014 13:28 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.274.2014 Z DNIA 31
lipca 2014 R.
w sprawie zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z
tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
20.08.2014 13:28 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.273.2014 Z DNIA 28
lipca 2014 R.
w sprawie dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na cele
rolnicze, rekreacyjno - ogrodnicze oraz jako teren dodatkowy
bez możliwości zabudowy."

(Tomasz Przyszlak)
20.08.2014 13:28 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.272.2014 Z DNIA 28
lipca 2014 R.
w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do
reprezentowania Gminy Miejskiej Lubin, na Nadzwyczajnym
Zgromadzeniu Wspólników TVL Sp. z o.o. w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
20.08.2014 13:28 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.271.2014 Z DNIA 25
lipca 2014 R.
w sprawie jednorazowej spłaty pozostałej cz.ęści
należności za nabycie prawa własności nieruchomości
ozn. nr geod.: 149/5 i 149/18, położ.w obr. 6 miasta
Lubina"

(Tomasz Przyszlak)
20.08.2014 13:28 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.270.2014 Z DNIA 24
lipca 2014 R.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o
wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz
udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych za dwa kwartały 2014r."

(Tomasz Przyszlak)
20.08.2014 13:28 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.269.2014 Z DNIA 21
lipca 2014 R.
w sprawie zorganizowania drugiego przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z
udziałem w nieruchomości wspólnej i takim samym udziałem
w gruncie."

(Tomasz Przyszlak)
24.07.2014 15:19 Dodano załącznik " ZARZĄDZENIE P.0050.268.2014 Z DNIA 17
lipca 2014 R.
w sprawie odmowy sprzedaży gruntu."

(Tomasz Przyszlak)
24.07.2014 13:48 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.267.2014 Z DNIA 17
lipca 2014 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
24.07.2014 13:48 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.266.2014 Z DNIA 17
lipca 2014 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2014 dla Urzędu
Miejskiego w Lubinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lubinie"

(Tomasz Przyszlak)
24.07.2014 13:48 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.265.2014 Z DNIA 17
lipca 2014 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2014."

(Tomasz Przyszlak)
24.07.2014 13:48 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.264.2014 Z DNIA 16
lipca 2014 R.
w sprawie upoważnień do prowadzenia spraw dotyczących
przyznania Karty Dużej Rodziny oraz do wydawania decyzji
administracyjnych o odmowie wydania Karty Dużej Rodziny."

(Tomasz Przyszlak)
24.07.2014 13:48 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.263.2014 Z DNIA 15
lipca 2014 R.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
16.07.2014 14:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.256.2014 Z DNIA 10
lipca 2014 R.
w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw indywidualnych
z zakresu administracji publicznej w przedmiocie
przyznawania uprawnionym osobom fizycznym dodatku
mieszkaniowego."

(Tomasz Przyszlak)
16.07.2014 14:46 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE P.0050.256.2014 Z DNIA 10
lipca 2014 R.
w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw indywidualnych
z zakresu administracji publicznej w przedmiocie
przyznawania uprawnionym osobom fizycznym dodatku
mieszkaniowego.

(Tomasz Przyszlak)
15.07.2014 14:21 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.262.2014 Z DNIA 14
lipca 2014 R.
w sprawie odmowy sprzedaży gruntu."

(Tomasz Przyszlak)
15.07.2014 14:21 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.261.2014 Z DNIA 11
lipca 2014 R.
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste części
nieruchomości jako terenu dodatkowego na poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
15.07.2014 14:21 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.260.2014 Z DNIA 11
lipca 2014 R.
w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy części
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
15.07.2014 14:21 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.259.2014 Z DNIA 10
lipca 2014 R.
sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadania
publicznego z ochrony i promocji zdrowia określonego w
ofercie Stowarzyszenia Salezjańskiego Centrum Sportowego
AMICO z siedzibą w Lubinie.."

(Tomasz Przyszlak)
15.07.2014 14:21 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.258.2014 Z DNIA 10
lipca 2014 R.
w sprawie zorganizowania drugiego przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z
udziałem w nieruchomości wspólnej i takim samym udziałem
w gruncie."

(Tomasz Przyszlak)
15.07.2014 14:21 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.257.2014 Z DNIA 10
lipca 2014 R.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych oraz
umorzenia należności związanych z użytkowaniem lokalu
mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
15.07.2014 14:21 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.256.2014 Z DNIA 10
lipca 2014 R.
w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw indywidualnych
z zakresu administracji publicznej w przedmiocie
przyznawania uprawnionym osobom fizycznym dodatku
mieszkaniowego."

(Tomasz Przyszlak)
15.07.2014 14:21 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.255.2014 Z DNIA 10
lipca 2014 R.
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu
nabycia własności nieruchomości położonej w obrębie 9
miasta Lubina, oznaczonej nr geodezyjnym 716/4."

(Tomasz Przyszlak)
15.07.2014 14:21 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.254.2014 Z DNIA 9
lipca 2014 R.
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu
nabycia własności nieruchomości położonej w obrębie 2
miasta Lubina, oznaczonej nr geodezyjnym 286/127."

(Tomasz Przyszlak)
15.07.2014 14:21 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.253.2014 Z DNIA 9
lipca 2014 R.
w sprawie zmiany zarządzenia P.0050.281.2013 z dnia 2
września 2013r."

(Tomasz Przyszlak)
15.07.2014 14:21 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.252.2014 Z DNIA 9
lipca 2014 R.
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste części
nieruchomości jako terenu dodatkowego na poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
15.07.2014 14:21 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.251.2014 Z DNIA 9
lipca 2014 R.
w sprawie sprzedaży nieruchomości jako terenu dodatkowego
na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
10.07.2014 13:28 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.250.2014 Z DNIA 9
lipca 2014 R.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora oraz udzielenia
stosownych pełnomocnictw."

(Tomasz Przyszlak)
10.07.2014 13:28 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.249.2014 Z DNIA 8
lipca 2014 R.
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego."

(Tomasz Przyszlak)
10.07.2014 13:28 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.248.2014 Z DNIA 8
lipca 2014 R.
w sprawie odmowy zbycia części nieruchomości jako terenu
dodatkowego na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
10.07.2014 13:28 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.247.2014 Z DNIA 7
lipca 2014 R.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
10.07.2014 13:28 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.246.2014 Z DNIA 7
lipca 2014 R.
w sprawie umorzenia należności związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
10.07.2014 13:28 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.245.2014 Z DNIA 4
lipca 2014 R.
w sprawie zbycia na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu
mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
10.07.2014 13:28 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.244.2014 Z DNIA 4
lipca 2014 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
07.07.2014 13:54 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)