L Sesja Rady Miejskiej w Lubinie

Lubin, dnia 14 maja 2014r.

RM.0002. 04.2014

 

Działając  w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., poz. 594) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 20 maja 2014r. o godz. 14.00  L sesję  Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej p. 126 Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy  ul. Kilińskiego 10.


Porządek posiedzenia:

1. Informacje Przewodniczącego Rady.

2. Informacja o bieżącym stanie porządku publicznego i bezpieczeństwa miasta Lubina. Informacja Komendanta Straży Miejskiej oraz Komendanta Policji Powiatowej w Lubinie.

3. Uchwała w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT NR 26/2014.

4. Uchwała w sprawie określenia górnej stawki opłaty za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 27/2014.

5. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr VIII/62/11 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 10 maja 2011r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich w Lubinie oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i wysokości opłaty manipulacyjnej w gminnym regularnym przewozie osób w Lubinie - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 28/2014.

6. Uchwała w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa miasta Lubina (Januszowi Zarenkiewiczowi) - inicjatywa uchwałodawcza Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki  - PROJEKT   NR 29/2014.

7. Uchwała w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa miasta Lubina (Natlii Czerwonce) - inicjatywa uchwałodawcza Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki  - PROJEKT   NR 30/2014.

8. Uchwała w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa miasta Lubina (Łukaszowi Kubotowi) - inicjatywa uchwałodawcza Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki  - PROJEKT NR 31/2014.

9. Uchwała w sprawie regulaminu korzystania z parków i skwerów na terenie miasta Lubina - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 32/2014.

10. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych  w granicach administracyjnych miasta Lubina - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT NR 33/2014.

11. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Górzyński

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:L Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:15.05.2014 11:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:Andrzej Górzyński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:15.05.2014 11:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż