Marzec 2014


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Marzec 2014
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:31.03.2014 15:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:04.04.2014 12:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
04.04.2014 12:23 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.108.2014 Z DNIA 31
marca 2014 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2014 dla:
Urzędu Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w
Lubinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
04.04.2014 12:23 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.107.2014 Z DNIA 31
marca 2014 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2014r."

(Tomasz Przyszlak)
03.04.2014 12:34 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.96.2014 Z DNIA 28
marca 2014 R.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta
Lubina za 2013 roku."

(Tomasz Przyszlak)
03.04.2014 12:33 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE P.0050.96.2014 Z DNIA 28
marca 2014 R.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta
Lubina za 2013 roku.

(Tomasz Przyszlak)
03.04.2014 11:45 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.106.2014 Z DNIA 31
marca 2014 R.
w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do
reprezentowania Gminy Miejskiej Lubin, na Zwyczajnym
Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
03.04.2014 11:45 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.105.2014 Z DNIA 31
marca 2014 R.
w sprawie warunkowego umorzenia zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
03.04.2014 11:45 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.104.2014 Z DNIA 28
marca 2014 R.
w sprawie zamknięcia zadania inwestycyjnego i przekazania
środka trwałego."

(Tomasz Przyszlak)
03.04.2014 11:45 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.103.2014 Z DNIA 28
marca 2014 R.
w sprawie zamknięcia zadania inwestycyjnego i przekazania
środka trwałego."

(Tomasz Przyszlak)
03.04.2014 11:45 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.102.2014 Z DNIA 28
marca 2014 R.
w sprawie warunkowego umorzenia zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
03.04.2014 11:45 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.101.2014 Z DNIA 28
marca 2014 R.
w sprawie przesunięcia terminu oraz rozłożenia na raty
opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 651/17, położonej
w obrębie 8 miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
03.04.2014 11:45 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.100.2014 Z DNIA 28
marca 2014 R.
w sprawie przesunięcia terminu oraz rozłożenia na raty
opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 469/3 położonej w
obrębie 8 miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
03.04.2014 11:45 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.99.2014 Z DNIA 28
marca 2014 R.
w sprawie przesunięcia terminów oraz rozłożenia na raty
opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości oznaczonych nr geodezyjnymi: 469/2 oraz
469/4, położonych w obrębie 8 miasta Lubina"

(Tomasz Przyszlak)
03.04.2014 11:45 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.98.2014 Z DNIA 28
marca 2014 R.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu
ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego wraz z udziałem
w nieruchomości wspólnej oraz udziałem w gruncie."

(Tomasz Przyszlak)
03.04.2014 11:45 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.97.2014 Z DNIA 28
marca 2014 R.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
miejskich jednostek kultury za 2013 rok."

(Tomasz Przyszlak)
03.04.2014 11:45 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.96.2014 Z DNIA 28
marca 2014 R.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta
Lubina za 2013 roku."

(Tomasz Przyszlak)
03.04.2014 11:45 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.95.2014 Z DNIA 27
marca 2014 R.
w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenie term
płatności zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
02.04.2014 15:23 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.83.2014 Z DNIA 21
marca 2014 R.
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w formie przetargu
pisemnego nieograniczonego."

(Tomasz Przyszlak)
02.04.2014 15:23 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE P.0050.83.2014 Z DNIA 21
marca 2014 R.
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w formie przetargu
pisemnego nieograniczonego.

(Tomasz Przyszlak)
02.04.2014 10:29 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.94.2014 Z DNIA 27
marca 2014 R.
w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji
zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku
emerytalnym określonego w...."

(Tomasz Przyszlak)
02.04.2014 10:29 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.93.2014 Z DNIA 27
marca 2014 R.
w sprawie nabycia przez Gminę Miejska Lubin
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
02.04.2014 10:29 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.92.2014 Z DNIA 26
marca 2014 R.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu
ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego wraz z
udziałem w nieruchomości wspólnej i takim samym udziałem
w gruncie."

(Tomasz Przyszlak)
02.04.2014 10:29 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.91.2014 Z DNIA 26
marca 2014 R.
w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2014 dla: Urzędu
Miejskiego w Lubinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy
Solecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
02.04.2014 10:29 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.90.2014 Z DNIA 26
marca 2014 R.
w sprawie zbycia na rzecz dotychczasowych najemców lokali
mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
02.04.2014 10:29 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.89.2014 Z DNIA 25
marca 2014 R.
w sprawie dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na cele
rolnicze, rekreacyjno - ogrodnicze oraz jako teren dodatkowy
bez możliwości zabudowy."

(Tomasz Przyszlak)
02.04.2014 10:29 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.88.2014 Z DNIA 25
marca 2014 R.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
02.04.2014 10:29 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.87.2014 Z DNIA 24
marca 2014 R.
w sprawie rozłożenia na raty oraz przesunięcia terminu
opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 120/24,
położonych w obrębie 8 miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
02.04.2014 10:29 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.86.2014 Z DNIA 24
marca 2014 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
02.04.2014 10:29 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.85.2014 Z DNIA 21
marca 2014 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
02.04.2014 10:29 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.84.2014 Z DNIA 21
marca 2014 R.
w sprawie rozłożenia na raty oraz przesunięcia terminu
opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 1017/28,
położonej w obrębie 3 miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
02.04.2014 10:29 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.83.2014 Z DNIA 21
marca 2014 R.
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w formie przetargu
pisemnego nieograniczonego."

(Tomasz Przyszlak)
02.04.2014 10:29 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.82.2014 Z DNIA 21
marca 2014 R.
w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie przetargu
ustnego nieograniczonego."

(Tomasz Przyszlak)
02.04.2014 10:29 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.81.2014 Z DNIA 21
marca 2014 R.
w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy nieruchomości z
przeznaczeniem na cele rekreacyjno - ogrodnicze."

(Tomasz Przyszlak)
31.03.2014 15:10 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)