Lubin, dnia 19 marca 2014r.

RM.0002. 03.2014


Działając  w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., poz. 594) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 25 marca 2014r. o godz. 14.00  XLIX sesję  Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej Nr 126 Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy  ul. Kilińskiego 10.

Porządek posiedzenia:

1. Informacje Przewodniczącego Rady.

2. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Lubin na rok 2014  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 16/2014.

3. Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Lubin, udostępnionym dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 17/2014.

4. Uchwała w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa   - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT NR 15/2014.

5. Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę (Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Chata” z dnia 6 marca  2014r. na uchwałę Rady Miejskiej w Lubinie Nr LXXI/251/10 z dnia 27 kwietnia 2010r. dotyczącą uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina, zwanego planem miejscowym nr 46)- inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 19/2014.

6. Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę (BNP Paribas Bank Polska SA z dnia 18 lutego 2014r. na uchwałę Rady Miejskiej w Lubinie Nr XLIII/321/13 z dnia 22 października 2013r. dotyczącą uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina, zwanego planem miejscowym nr 52) - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 18/2014.

7. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Lubin z przeznaczeniem na realizowane w roku 2014 prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków   - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT NR 20/2014.

8. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Miasta Lubina na 2014r.   - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT NR 21/2014.

9. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2014-2033 - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT NR 22/2014

10. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.


Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Bogusława Potocka-Zdrzalik

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XLIX Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:12.03.2014 14:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Potocka-Zdrzalik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:20.03.2014 15:40