I. Podatek od nieruchomości

 

1. Stawki podatku na 2014 rok

 

Uchwała Nr XLV/337/13 Rady Miejskiej w Lubinie z 19.11.2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Lubin oraz zwolnień z tego podatku. (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 6131 z 3.12.2013r.)

 

2. Druki

 

OSOBY FIZYCZNE (IN-1, ZN-1/A, ZN-1/B, oświadczenie)

 

Uchwała Nr XVII/151/11 Rady Miejskiej w Lubinie z 06.12.2011 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji, składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego

 

OSOBY PRAWNE (DN-1, ZN-1/A, ZN-1/B, oświadczenie)

 

Uchwała Nr XVII/151/11 Rady Miejskiej w Lubinie z 06.12.2011 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji, składanych  przez podatników podatków od  nieruchomości, rolnego i leśnego.

 

 

 

II. Podatek rolny

 

1. Stawki podatku na 2014 rok

 

Uchwała Nr XLV/335/13 Rady Miejskiej w Lubinie z 19.11.2013 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Miejskiej Lubin. (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 6129 z 3.12.2013r.)
2. Druki (DR-1; IR-1; ZR-1/A; ZR-1/B, oświadczenie)

 

Uchwała Nr XVII/151/11 Rady Miejskiej w Lubinie z 06.12.2011 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji, składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego

 

 

 

III. Podatek leśny

 

1. Stawki podatku na 2014 rok

 

Uchwała Nr XLV/334/13 Rady Miejskiej w Lubinie z 19.11.2013 roku w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Miejskiej Lubin. (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 6128 z 3.12.2013r.)

 

2. Druki (DL-1, IL-1, ZL-1/A, ZL-1/B, oświadczenie)

 

Uchwała Nr XVII/151/11 Rady Miejskiej w Lubinie z 06.12.2011 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji, składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. 

 

 

 

IV. Podatek od środków transportowych

 

1. Stawki podatku na 2014 rok

 

Uchwała Nr XLV/336/13 Rady Miejskiej w Lubinie z 19.11.2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miejskiej Lubin. (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 6130 z 3.12.2013r.)

 

2. Druki (DT-1, DT-1/A)

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.12.2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 293 poz.1731)

 

 

 

Wpłat należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy prowadzony w PeKaO S.A. Oddział Lubin, zgodnie z zawiadomieniem organu podatkowego o zmianie numeru konta bankowego lub:

 

Gmina Miejska Lubin PeKaO S.A.
Oddział Wrocław
Nr 03-1240-3464-1111-0010-2751-1223

 

 

 

V. Opłata od posiadania psów

 

Na 2014r. Rada Miejska w Lubinie nie podjęła uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.

 

 

 

VI. Opłata skarbowa:

 

Od 01 stycznia 2007 r. wpłaty dotyczące opłaty skarbowej można przekazywać na konto:

 

Gmina Miejska Lubin PeKaO S.A.
Oddział Wrocław
Nr 03-1240-3464-1111-0010-2751-1223

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podatki i opłaty na 2014 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:16.12.2013 14:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:28.04.2020 10:33