Lubin, dnia 11 grudnia 2013r.

 

RM.0002. 14.2013

 

Działając  w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., poz. 594) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 17 grudnia 2013r. o godz. 14.00  XLVI sesję  Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej Nr 126 Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy  ul. Kilińskiego 10.


Porządek posiedzenia:

1. Informacje Przewodniczącego Rady.

2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/264/13 z dnia 12 marca 2013r. w sprawie zamiany nieruchomości  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT NR 102/2013.

3. Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr LXXIII/253/10 z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacaniu należności pieniężnych z tytułu używania lokali komunalnych i socjalnych Gminy Miejskiej Lubin oraz wskazania organów  lub osób do tego uprawnionych  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 104/2013.

4. Uchwała w sprawie połączenia Filii i Oddziału Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Lubinie - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT NR 106/2013.

5. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr V/40/11 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stanisława Staszica  w Lubinie - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 105/2013.

6. Uchwała w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie przyznawania dodatku energetycznego  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 107/2013.

7. Uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT NR 108/2013.

8. Uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 109/2013.

9. Uchwała w sprawie wykazu wydatków budżetu miasta Lubina, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 110/2013.

10. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 112/2013

11. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Miasta Lubina na 2013r. - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 111/2013

12.  Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 101/2013

13. Uchwała w sprawie budżetu miasta Lubina na 2014r. - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 100/2013.

14. Uchwała w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 103/2013.

15. Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 113/2013.

16. Uchwała w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT NR 114/2013.

17. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Górzyński

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XLVI Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:12.12.2013 11:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:Andrzej Górzyński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:12.12.2013 11:56