Lubin, dnia 16 października 2013r.

 

RM.0002. 11.2013

 

Działając  w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., poz. 594) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 22 października 2013r. o godz. 14.30  XLIII sesję  Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej Nr 126 Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy  ul. Kilińskiego 10.


Porządek posiedzenia:

1. Informacje Przewodniczącego Rady.

2. Sprawozdanie Straży Miejskiej z realizacji zadań wynikających z przestrzegania regulaminu porządku i czystości miasta w zakresie egzekwowania obowiązków właścicieli zwierząt na terenie Lubina.

3. Uchwała w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lubin  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 80/2013.

4. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 52  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 83/2013.

5. Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę (Wojewody Dolnośląskiego na Uchwałę Rady Miejskiej nr XXX/230/12) - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT NR 81/2013.

6. Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę (Wojewody Dolnośląskiego na Uchwałę Rady Miejskiej nr XXXII/241/12) - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT NR 82/2013.

7. Uchwała w sprawie przejęcia od Gminy Lubin zadania w zakresie lokalnego publicznego transportu zbiorowego  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT NR 84/2013.

8. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Lubin  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 85/2013.

9. Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę (Wojewody Dolnośląskiego na Uchwałę Rady Miejskiej nr XXIXII/223/12)   - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 86/2013.

10. Uchwała w sprawie  zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2012 - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 87/2013.

11. Dyskusja nad interpelacją Radnego Krzysztofa Olszowiaka.

12. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Górzyński

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XLIII Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:17.10.2013 14:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:Andrzej Górzyński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak