Październik 2013


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Październik 2013
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:11.10.2013 08:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:08.11.2013 09:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
08.11.2013 09:19 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.356.2013 Z DNIA 31
października 2013 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2013 dla:
Urzędu Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w
Lubinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
08.11.2013 09:19 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.355.2013 Z DNIA 31
października 2013 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2013r."

(Tomasz Przyszlak)
08.11.2013 09:19 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.354.2013 Z DNIA 31
października 2013 R.
w sprawie rozłożenia na raty należności o charakterze
cywilnoprawnym."

(Tomasz Przyszlak)
31.10.2013 10:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.353.2013 Z DNIA 30
października 2013 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów
uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
31.10.2013 10:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.352.2013 Z DNIA 30
października 2013 R.
w sprawie poddania do publicznej wiadomości informacji z
wykonania budżetu miasta Lubina i o udzielonych umorzeniach
niepodatkowych należności budżetowych w trzech
kwartałach 2013 roku."

(Tomasz Przyszlak)
31.10.2013 10:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.351.2013 Z DNIA 25
października 2013 R.
w sprawie dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na cele
rekreacyjno - ogrodnicze oraz jako teren dodatkowy bez
możliwości zabudowy."

(Tomasz Przyszlak)
31.10.2013 10:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.350.2013 Z DNIA 24
października 2013 R.
w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenie term
płatności zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
25.10.2013 12:30 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.349.2013 Z DNIA 23
października 2013 R.
w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2013 dla: Urzędu
Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie oraz
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
25.10.2013 12:30 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.348.2013 Z DNIA 23
października 2013 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
25.10.2013 12:30 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.347.2013 Z DNIA 22
października 2013 R.
w sprawie zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z
tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
25.10.2013 12:30 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.346.2013 Z DNIA 21
października 2013 R.
w sprawie zbycia nieruchomości z przeznaczeniem na cele
sakralne, z zastosowaniem bonifikaty od ceny sprzedaży."

(Tomasz Przyszlak)
25.10.2013 12:30 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.345.2013 Z DNIA 18
października 2013 R.
w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenie term
płatności zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
25.10.2013 12:30 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.344.2013 Z DNIA 18
października 2013 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2013 dla:
Urzędu Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w
Lubinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
25.10.2013 12:30 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.343.2013 Z DNIA 18
października 2013 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2013r."

(Tomasz Przyszlak)
21.10.2013 11:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.342.2013 Z DNIA 17
października 2013 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
obwieszczenia w sprawie jednolitego tekstu uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
21.10.2013 11:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.341.2013 Z DNIA 17
października 2013 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
21.10.2013 11:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.340.2013 Z DNIA 16
października 2013 R.
w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadań
publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej określonych w ofertach: Stowarzyszenia
Miłośników Koszykówki..."

(Tomasz Przyszlak)
21.10.2013 11:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.339.2013 Z DNIA 15
października 2013 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
21.10.2013 11:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.338.2013 Z DNIA 15
października 2013 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów
uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
21.10.2013 11:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.337.2013 Z DNIA 15
października 2013 R.
w sprawie odroczenia terminu płatności zaległości
czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu
mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
21.10.2013 11:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.336.2013 Z DNIA 15
października 2013 R.
w sprawie przedłużenia dzierżawy nieruchomości z
przeznaczeniem na cele rolnicze"

(Tomasz Przyszlak)
16.10.2013 11:36 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.335.2013 Z DNIA 14
października 2013 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
16.10.2013 11:36 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.334.2013 Z DNIA 11
października 2013 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów
uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
16.10.2013 11:36 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.333.2013 Z DNIA 11
października 2013 R.
w sprawie umorzenia należności przysługujących Gminie
Miejskiej Lubin."

(Tomasz Przyszlak)
16.10.2013 11:36 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.332.2013 Z DNIA 10
października 2013 R.
w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenie term
płatności zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
16.10.2013 11:36 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.331.2013 Z DNIA 9
października 2013 R.
w sprawie zorganizowania drugiego przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z
udziałem w nieruchomości wspólnej oraz udziałem w
gruncie."

(Tomasz Przyszlak)
16.10.2013 11:36 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.330.2013 Z DNIA 9
października 2013 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
11.10.2013 08:53 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)