Pracownicy

p.205a
Markowicz Henryk
74-68- 278
Naczelnik
p.205
Słabicka Ewelina
74-68- 110
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; sprzedaż gruntów na rzecz użytkownika wieczystego
p.207
Waląg Wanda
74-68- 155
Z-ca Naczelnika, Wykupy i zamiana gruntów
p.203
Gralak Aneta
74-68- 158
Sprzedaż lokali komunalnych, warunkowe umowy sprzedaży związane z prawem pierwokupu
p.200
Dopart Małgorzata
74-68- 156
Przeprowadzanie przetargów na sprzedaż oraz oddawanie w użytkowanie wieczyste gruntów, sprzedaż oraz oddawanie w użytkowanie wieczyste gruntów na poprawę warunków zagospodarowania
p.200
Skowroński Zbigniew
74-68- 147
Wycinka drzew i krzewów
p.200
Drabik Urszula
74-68- 147
Ochrona Środowiska, decyzje środowiskowe
 p.209
Kosiedowski Marcin
 74-68- 127
Prowadzenie spraw w zakresie geologii, górnictwa, odpadów wydobywczych, gospodarowania gruntami rolnymi, opracowywanie planów i programów z zakresu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska
p.206
Muranowicz Bogumiła
74-68- 150
Trwały zarząd jednostek organizacyjnych, aporty na rzecz spółek, garaże, sprzedaż nieruchomości
p.203a
Szydłowska Magdalena
74-68-179
Podziały nieruchomości, nazwy ulic, numeracja porządkowa nieruchomości, służebności gruntowe, czasowe zajęcie nieruchomości
p.203
Zwatrzko Iwona
74-68- 247
Sprzedaż nieruchomości na rzecz dzierżawców, użytkowanie wieczyste - spółdzielnie mieszkaniowe
p.209
Kosiedowska Joanna
74-68- 149
Windykacja należności
Referat Architektury
p.201
Jendrzejaczyk Piotr
74-68- 193
Plany miejscowe, decyzje
p.213
Kielan Ewelina
74-68- 195
Plany miejscowe, decyzje, renta planistyczna
p.213
Ucińska Agnieszka
74-68- 270
Plany miejscowe, decyzje
Referat Lokalowy (ul. Rzeźnicza 1)
p.109
Dwornicki Marek
74-68-376
Kierownik Referatu Lokalowego
p.104
Siuda Jolanta
74-68-372
Administrator, sprawy lokaloww
p.106
Zima Bogusława
74-68-379
Zarządca nieruchomości, sprawy zieleni, rozliczeń i zamówień publicznych
p.107
Kubiak Anna
74-68-378
Windykacja należności gminnych, kaucje mieszkaniowe
p.108
Gil Krystyna
74-68-374
Księgowanie wpłat najemców, rozliczanie wspólnot
p.108
Andrzejewska Agnieszka
74-68-374
Naliczanie opłata najemców, rozliczenia, wystawianie faktur
p.105a
Ptak Andrzej
74-68-371
Inspektor nadzoru, sprawy techniczne, place zabaw

W strukturze Wydziału Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska działają Referaty: Architektury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Lokalowy.
 
Do zadań Referatu Architektury należy w szczególności:
1) opracowanie projektów miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego oraz ich aktualizacji,
2) prowadzenie spraw dotyczących lokalizacji inwestycji,
3) nadzór w zakresie zachowania walorów estetycznych, planistycznych i użytkowych miasta,
4) sporządzanie planów studyjnych miasta,
5) prowadzenie inwestycji w zakresie spraw objętych działaniem referatu
6) opiniowanie spraw wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz zamierzeń inwestycyjnych związanych z rozwojem i estetyką miasta.
 
Do zadań Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska w szczególności należy:
1) popularyzowanie ochrony przyrody i środowiska,
2) przeprowadzanie kontroli w zakresie wymagań ochrony środowiska,
3) prowadzenie spraw z zakresu statystyki rolniczej,
4) prowadzenie spraw z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej,
5) prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania gruntami rolnymi,
6) prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa,
7) planowanie wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną,
8) prowadzenie w trybie administracyjnym postępowań o wydanie decyzji dotyczących warunków korzystania w szczególnie określonych przypadkach ze środowiska,
9) prowadzenie spraw związanych z wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów,
10) prowadzenie spraw z zakresu rodzinnych ogrodów działkowych,
11) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki leśnej,
12) tworzenie i aktualizacja programów w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami.
 
Do zadań Referatu Lokalowego w szczególności należy:
1) gospodarka lokalami mieszkalnymi gminnego zasobu mieszkaniowego,
2) nadzorowanie spraw związanych z gminnym zasobem mieszkaniowym,
3) windykacja należności gminy z tytułu eksploatacji lokali gminnych,
4) waloryzacja kaucji mieszkaniowych,
5) sprawowanie funkcji właścicielskich w stosunku do gminnego zasobu mieszkaniowego,
6) remonty i utrzymanie terenów oraz budynków gminnego zasobu mieszkaniowego,
7) eksmisje.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pracownicy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:24.10.2008 07:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:04.01.2018 15:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
04.01.2018 15:57 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
28.12.2017 13:50 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
28.12.2017 13:50 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
28.12.2017 13:43 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
28.12.2017 13:43 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
13.12.2017 11:00 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
15.05.2017 13:56 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
15.05.2017 13:54 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
27.06.2016 09:54 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
23.05.2016 14:13 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
26.11.2015 13:15 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
13.10.2015 12:00 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
05.06.2015 11:07 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
05.06.2015 11:07 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
05.06.2015 11:04 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
05.06.2015 11:02 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
27.01.2015 13:11 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.04.2014 12:03 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.04.2014 12:03 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
14.10.2013 09:49 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.01.2013 13:11 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.01.2013 13:10 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.01.2013 13:09 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.01.2013 13:08 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
13.08.2012 09:57 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
08.08.2012 09:13 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
06.03.2012 08:17 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
06.03.2012 08:16 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.09.2010 09:41 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
31.08.2010 13:46 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
16.06.2010 11:18 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
26.01.2010 11:11 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
14.10.2009 14:21 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
14.10.2009 14:19 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
14.10.2009 14:18 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
14.10.2009 14:17 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
14.10.2009 14:17 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
14.10.2009 14:15 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
14.10.2009 14:11 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
13.10.2009 15:22 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
13.10.2009 15:22 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
13.10.2009 15:17 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
13.10.2009 15:15 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
13.10.2009 15:07 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
20.08.2009 11:43 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
20.08.2009 11:42 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
20.08.2009 11:41 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.08.2009 10:13 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.06.2009 12:49 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
26.03.2009 12:59 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
26.03.2009 12:58 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
26.03.2009 10:45 Edycja dokumentu (Joanna Kania)
25.02.2009 15:52 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
25.02.2009 14:51 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
25.02.2009 13:19 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
25.02.2009 12:17 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
06.02.2009 15:57 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
23.10.2008 15:14 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
23.10.2008 15:13 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)