Lubin, dnia 7 sierpnia 2013r.

 

RM.0002. 09.2013

 

Działając  w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., poz. 594) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 13 sierpnia 2013r. o godz. 14.00  XLI sesję  Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej Nr 126 Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy  ul. Kilińskiego 10.


Porządek posiedzenia:

1. Informacje Przewodniczącego Rady.

2. Uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Prezydentowi Miasta  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 66/2013.

3. Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 67/2013.

4. Uchwała w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 10 w Lubinie przy ul. II Armii Wojska Polskiego 21 i zmiany jego aktu założycielskiego   - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 68/2013.

5. Uchwała w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej  - inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady  - PROJEKT  NR 69/2013.

6. Uchwała w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej  - inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady  - PROJEKT  NR 70/2013.

7. Uchwała w sprawie zwolnienia dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin   - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 71/2013.

8. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Górzyński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XLI Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Arleta Kidacka-Wnuk
Data publikacji:07.08.2013 14:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Andrzej Górzyński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arleta Kidacka-Wnuk
Data aktualizacji:07.08.2013 14:46