Lipiec 2013

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Lipiec 2013
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:05.07.2013 15:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:19.08.2013 14:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
19.08.2013 14:24 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.254.2013 Z DNIA 31
lipca 2013 R.
w sprawie celowości i zlecenia do realizacji zadania
publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej określonego w ofercie Stowarzyszenia Technikum
Górnictwa Rud z siedzibą w...."

(Tomasz Przyszlak)
13.08.2013 10:20 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.253.2013 Z DNIA 31
lipca 2013 R.
w sprawie przejęcia przez Gminę Miejska Lubin
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
13.08.2013 10:20 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.252.2013 Z DNIA 30
lipca 2013 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
13.08.2013 10:20 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.251.2013 Z DNIA 30
lipca 2013 R.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o
udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych w dwóch kwartałach 2013 roku."

(Tomasz Przyszlak)
13.08.2013 10:20 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.250.2013 Z DNIA 29
lipca 2013 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2013 dla:
Urzędu Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w
Lubinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
13.08.2013 10:20 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.249.2013 Z DNIA 29
lipca 2013 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2013r."

(Tomasz Przyszlak)
13.08.2013 10:20 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.248.2013 Z DNIA 29
lipca 2013 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
13.08.2013 10:20 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.247.2013 Z DNIA 26
lipca 2013 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
26.07.2013 15:51 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.246.2013 Z DNIA 25
lipca 2013 R.
w sprawie rozłożenia na raty należności o charakterze
cywilnoprawnym."

(Tomasz Przyszlak)
26.07.2013 15:51 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.245.2013 Z DNIA 23
lipca 2013 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
26.07.2013 15:51 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.244.2013 Z DNIA 19
lipca 2013 R.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
26.07.2013 15:51 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.243.2013 Z DNIA 18
lipca 2013 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
26.07.2013 15:51 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.242.2013 Z DNIA 18
lipca 2013 R.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
26.07.2013 15:51 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.241.2013 Z DNIA 17
lipca 2013 R.
w sprawie odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia
na raty zaległości czynszowych związanych z użytkowaniem
lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
26.07.2013 15:51 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.240.2013 Z DNIA 16
lipca 2013 R.
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości w formie
przetargu ustnego nieograniczonego."

(Tomasz Przyszlak)
26.07.2013 15:51 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.239.2013 Z DNIA 16
lipca 2013 R.
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości z
przeznaczeniem na cele sakralne."

(Tomasz Przyszlak)
26.07.2013 15:51 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.238.2013 Z DNIA 16
lipca 2013 R.
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego."

(Tomasz Przyszlak)
16.07.2013 12:19 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.237.2013 Z DNIA 11
lipca 2013 R.
w sprawie odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia
na raty zaległości czynszowych związanych z użytkowaniem
lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
16.07.2013 12:19 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.236.2013 Z DNIA 8
lipca 2013 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
16.07.2013 12:19 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.235.2013 Z DNIA 5
lipca 2013 R.
w sprawie odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia
na raty zaległości czynszowych związanych z użytkowaniem
lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
16.07.2013 12:19 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.234.2013 Z DNIA 4
lipca 2013 R.
uchylające zarządzenie P.0050.401.2012 z dnia 26 września
2012r. w sprawie zamiany nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
16.07.2013 12:19 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.233.2013 Z DNIA 4
lipca 2013 R.
w sprawie odmowy wyznaczenia dodatkowego terminu
rozpoczęcia i zakończenia budowy."

(Tomasz Przyszlak)
16.07.2013 12:19 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.232.2013 Z DNIA 3
lipca 2013 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów
uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
16.07.2013 12:19 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.231.2013 Z DNIA 3
lipca 2013 R.
w sprawie nabycia w drodze komunalizacji nieruchomości
gruntowych."

(Tomasz Przyszlak)
16.07.2013 12:19 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.230.2013 Z DNIA 3
lipca 2013 R.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
wykonywanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy
Miejskiej Lubin w roku 2013."

(Tomasz Przyszlak)
16.07.2013 12:19 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.229.2013 Z DNIA 3
lipca 2013 R.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
05.07.2013 15:23 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)