XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Lubinie

Lubin, dnia 19 kwietnia 2013r.

 

RM.0002. 05.2013

 

Działając  w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 25 kwietnia 2013r. o godz. 14.00  XXXVII sesję  Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej Nr 126 Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy  ul. Kilińskiego 10.


Porządek posiedzenia:

1. Informacje Przewodniczącego Rady.

2. Uchwała w sprawie likwidacji Technikum nr 3 w Lubinie, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 Lubinie, Technikum uzupełniającego dla Dorosłych nr 2 w Lubinie, I Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych w Lubinie  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 33/2013.

3. Uchwała w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały LXIV/219/09 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania dotacji na zadania oświatowe gminy realizowane w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych na terenie miasta Lubina przez osoby prawne i fizyczne  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 34/2013.

4. Uchwała w sprawie uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013-2015  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 31/2013.

5. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta Lubina  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 35/2013.

6. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie opłaty targowej  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT  NR 32/2013.

7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Górzyński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:19.04.2013 13:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:Andrzej Górzyński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.