Kwiecień 2013

ZARZĄDZENIE P.0050.120.2013 anulowane

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kwiecień 2013
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:15.04.2013 14:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:09.05.2013 12:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
09.05.2013 12:52 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.124.2013 Z DNIA 8
kwietnia 2013 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na 2013r. dla: Urzędu
Miejskiego w Lubinie oraz placówek oświatowych w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
09.05.2013 12:52 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE P.0050.124.2013 Z DNIA 8
kwietnia 2013 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na 2013r. dla: Urzędu
Miejskiego w Lubinie oraz placówek oświatowych w Lubinie.

(Tomasz Przyszlak)
09.05.2013 12:51 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.123.2013 Z DNIA 8
kwietnia 2013 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2013r."

(Tomasz Przyszlak)
09.05.2013 12:51 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE P.0050.123.2013 Z DNIA 8
kwietnia 2013 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2013r.

(Tomasz Przyszlak)
07.05.2013 11:25 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.153.2013 Z DNIA 30
kwietnia 2013 R.
w sprawie odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia
na raty zaległości czynszowych związanych z użytkowaniem
lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
07.05.2013 11:25 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.152.2013 Z DNIA 30
kwietnia 2013 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
07.05.2013 11:25 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.151.2013 Z DNIA 29
kwietnia 2013 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na 2013r. dla: Urzędu
Miejskiego w Lubinie, placówek oświatowych w Lubinie,
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
07.05.2013 11:25 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.150.2013 Z DNIA 29
kwietnia 2013 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2013r."

(Tomasz Przyszlak)
06.05.2013 15:42 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.148.2013 Z DNIA 24
kwietnia 2013 R.
w sprawie odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia
na raty zaległości czynszowych związanych z użytkowaniem
lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
06.05.2013 15:42 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE P.0050.148.2013 Z DNIA 24
kwietnia 2013 R.
w sprawie odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia
na raty zaległości czynszowych związanych z użytkowaniem
lokalu mieszkalnego.

(Tomasz Przyszlak)
30.04.2013 13:55 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.149.2013 Z DNIA 25
kwietnia 2013 R.
zmieniające zarządzenie P.0050.550.2012 z dnia 21 grudnia
2012r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych."

(Tomasz Przyszlak)
30.04.2013 13:46 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
30.04.2013 13:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.148.2013 Z DNIA 24
kwietnia 2013 R.
w sprawie odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia
na raty zaległości czynszowych związanych z użytkowaniem
lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
30.04.2013 13:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.147.2013 Z DNIA 23
kwietnia 2013 R.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o
umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w I
kwartale 2013r."

(Tomasz Przyszlak)
30.04.2013 13:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.146.2013 Z DNIA 19
kwietnia 2013 R.
w sprawie odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia
na raty zaległości czynszowych związanych z użytkowaniem
lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
30.04.2013 13:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.145.2013 Z DNIA 18
kwietnia 2013 R.
w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do
reprezentowania Gminy Miejskiej Lubin, na Nadzwyczajnym
Zgromadzeniu Wspólników TVL sp. z o.o.w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
30.04.2013 13:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.144.2013 Z DNIA 18
kwietnia 2013 R.
w sprawie odmowy umorzenia zaległości czynszowych oraz
odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty
zaległości czynszowych związanych z użytkowaniem lokali
mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
30.04.2013 13:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.143.2013 Z DNIA 17
kwietnia 2013 R.
w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w
jednostkach oświatowych podległych Gminie Miejskiej Lubin
w 2013 roku."

(Tomasz Przyszlak)
30.04.2013 13:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.142.2013 Z DNIA 16
kwietnia 2013 R.
w sprawie poniesienia kosztów przekazania w drodze
darowizny na rzecz Powiatu Lubińskiego prawa własności
nieruchomości gruntowych."

(Tomasz Przyszlak)
30.04.2013 13:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.141.2013 Z DNIA 16
kwietnia 2013 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
30.04.2013 13:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.140.2013 Z DNIA 16
kwietnia 2013 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów
uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
30.04.2013 13:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.139.2013 Z DNIA 16
kwietnia 2013 R.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu
Opieki Szarotka w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
30.04.2013 13:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.138.2013 Z DNIA 16
kwietnia 2013 R.
w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu w postaci
środków łączności."

(Tomasz Przyszlak)
30.04.2013 13:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.137.2013 Z DNIA 15
kwietnia 2013 R.
w sprawie zbycia na rzecz dotychczasowych najemców lokali
mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
30.04.2013 13:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.136.2013 Z DNIA 12
kwietnia 2013 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów
uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
30.04.2013 13:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.135.2013 Z DNIA 12
kwietnia 2013 R.
w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego."

(Tomasz Przyszlak)
30.04.2013 13:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.134.2013 Z DNIA 11
kwietnia 2013 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
obwieszczenia."

(Tomasz Przyszlak)
30.04.2013 13:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.133.2013 Z DNIA 11
kwietnia 2013 R.
w sprawie przesunięcia terminu oraz rozłożenia na raty
kwoty zwrotu opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
30.04.2013 13:45 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.132.2013 Z DNIA 10
kwietnia 2013 R.
w sprawie przesunięcia terminu oraz rozłożenia na raty
kwoty zaległości z tytułu czynszu za dzierżawę
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
30.04.2013 13:45 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.131.2013 Z DNIA 10
kwietnia 2013 R.
w sprawie rozłożenia na raty oraz przesunięcia terminu
opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
30.04.2013 13:45 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.130.2013 Z DNIA 10
kwietnia 2013 R.
w sprawie odmowy zbycia oraz oddania w użytkowanie
wieczyste części nieruchomości jako terenu dodatkowego na
poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
30.04.2013 13:45 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.129.2013 Z DNIA 9
kwietnia 2013 R.
w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
30.04.2013 13:45 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.128.2013 Z DNIA 9
kwietnia 2013 R.
w sprawie zbycia części nieruchomości oznaczonej nr
geodezyjnym 924 (przed podziałem), położonej w obrębie 3
miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
30.04.2013 13:45 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.127.2013 Z DNIA 9
kwietnia 2013 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
30.04.2013 13:45 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.126.2013 Z DNIA 9
kwietnia 2013 R.
w sprawie nieodpłatnego przekazania pojazdu."

(Tomasz Przyszlak)
30.04.2013 13:45 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.125.2013 Z DNIA 8
kwietnia 2013 R.
w sprawie umorzenia zaległości czynszowych oraz odroczenia
terminu płatności i rozłożenia na raty zaległości
czynszowych związanych z użytkowaniem lokali
mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
30.04.2013 13:45 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.124.2013 Z DNIA 8
kwietnia 2013 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na 2013r. dla: Urzędu
Miejskiego w Lubinie oraz placówek oświatowych w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
30.04.2013 13:45 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.123.2013 Z DNIA 8
kwietnia 2013 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2013r."

(Tomasz Przyszlak)
30.04.2013 13:45 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.122.2013 Z DNIA 5
kwietnia 2013 R.
w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
30.04.2013 13:45 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.121.2013 Z DNIA 5
kwietnia 2013 R.
w sprawie powołania Gminnej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej oraz zatwierdzenia jej
regulaminu."

(Tomasz Przyszlak)
15.04.2013 14:32 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)