Urząd Miejski w Lubinie
ul. Jana Kilińskiego 10, 59-300 Lubin
tel. 76 307 05 47  /  76 307 08 08  /  76 307 06 68
fax: 76 753 00 99
e-mail: kontakt@um.lubin.pl
ePUAP Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /um-lubin/SkrytkaESP
 
Skargi, wnioski, interwencje mieszkańców
tel. 76 307 04 96
 
GMINA MIEJSKA LUBIN
NIP 692-22-53-959
REGON 390647535
Nr konta – RACHUNEK BIEŻĄCY GMINY (subwencje, udziały, dotacje, należności pobierane przez US,opłata eksploatacyjna):
PeKaO S.A. 68 1240 3464 1111 0010 6566 4518
 
URZĄD MIEJSKI W LUBINIE
NIP 692-17-49-983
REGON  000526073
Nr konta – DOCHODY URZĘDU (podatki i opłaty, dochody z mienia, mandaty, różne opłaty skarbowa, za zezwolenia na alkohol, zajęcie pasa drogowego):
PeKaO S.A. 03 1240 3464 1111 0010 2751 1223

Nr konta – WYDATKI URZĘDU (opłaty za udostępnienie danych adresowych):
PeKaO S.A. 82 1240 3464 1111 0010 2750 4078

Nr konta – SUMY DEPOZYTOWE (wadia, depozyty, zabezpieczenie umów):
PeKaO S.A. 08 1240 3464 1111 0010 2750 7835

 

Godziny pracy Urzędu Miejskiego
Poniedziałek   8:00 - 16:00
Wtorek   8:00 - 16:00
Środa   8:00 - 16:00
Czwartek   8:00 - 16:00
Piątek   8:00 - 16:00

 

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (art. 33) Prezydent wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego, nadany przez Prezydenta w drodze zarządzenia. Kierownikiem Urzędu Miejskiego jest Prezydent. Prezydent może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu sekretarzowi. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. Status prawny pracowników samorządowych określa odrębna ustawa (Dz.U.01.142.1593).
Urząd Miejski w Lubinie działa w oparciu o akty prawa stanowione przez Gminę. Więcej informacji: Statut Miasta Lubina oraz Regulamin Organizacyjny Urzędu.

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Urząd Miejski
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:05.11.2008 21:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:04.05.2022 15:12