Objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym

Oświadczenie o stanie majątkowym

Pismo ogólne do urzędu

Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego

Rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta

Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi

Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Usługi na platformie ePUAP
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:20.12.2012 10:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:01.06.2015 13:37