I. PODSTAWA PRAWNA
1. Rozdział 8 a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027 z późn. zm.)

II. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości. (wniosek do pobrania w załączniku)
2. Załączniki:
- kopia aktualnej mapy zasadniczej.

III. OPŁATY
brak opłat

IV. TERMIN ODPOWIEDZI
Do 30 dni.

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska
(pokój 203a, tel. 76 307 0209).

VI. TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.

VII. UWAGI
1. Numery porządkowe ustala się dla nieruchomości zabudowanych oraz przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę.
2. Wniosek składa właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości.
3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nieruchomość gruntowa - Numeracja porządkowa nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.11.2008 11:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:03.08.2021 14:58