PODSTAWA PRAWNA
art. 25, art. 28, art. 37, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 782) w związku z § 7 ust. 2 załącznika nr 1 do uchwały Nr V/37/2003 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubin.

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek (wniosek do pobrania w załączniku)
Załączniki:
· statut inwestora
· krótki opis inwestycji
· mapa zasadnicza z naniesiona lokalizacją planowanej inwestycji

OPŁATY
Nie pobiera się.

TERMIN ODPOWIEDZI
Do 60 dni.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Ww. terminie strona otrzymuje pisemną odpowiedź. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przygotowywana jest wymagana przepisami dokumentacja. Po jej skompletowaniu wywieszony zostaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych do zbycia. Po tym terminie strona wzywana jest do podpisania protokołu, będącego podstawą do zawarcia aktu notarialnego.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA
pok. 201, II piętro, tel. 74-68-247
pok. 206, II piętro, tel. 74-68-150

TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje

UWAGI
Zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości przysługuje podmiotom, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nieruchomości - Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości w drodze bezprzetargowej pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.11.2008 11:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:19.06.2015 14:23