PODSTAWA PRAWNA
art. 25, art. 28, art. 37, ust. 2 w związku z art. 34 ust.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 782) w związku § 22 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały Nr V/37/2003 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubin.

OPŁATY

Nie pobiera się.

TERMIN ODPOWIEDZI
Do 30 dni.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Ww. terminie strona otrzymuje pisemną odpowiedź. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przygotowywana jest wymagana przepisami dokumentacja. Po jej skompletowaniu wywieszony zostaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych do zbycia. Po tym terminie strona wzywana jest do podpisania protokołu, będącego podstawą do zawarcia aktu notarialnego.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA
pok. 201, II piętro, tel. 76 74-68-247

TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje

UWAGI
zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej może nastąpić na rzecz najemców lub dzierżawców lokali, którzy na podstawie jednej lub kilku następujących po sobie umów, korzystają z lokali nie krócej niż 5 lata przed złożeniem wniosku

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nieruchomości - Sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz jego najemcy (dzierżawcy)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.11.2008 11:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:19.06.2015 14:26