PODSTAWA PRAWNA
rozdział III ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj, Dz.U. z 2010 r.  Nr 102, poz 651 ze zm./ art. 2 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 o własności lokali / Dz.U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 ze zm./ Uchwała NR XVIII/68/07 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 30.10.2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubin
 
WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (wniosek do pobrania w załączniku)
2. Dane z dowodu osobistego swoje oraz współmałżonka
3. Kserokopia umowy najmu lub decyzja o przydziale lokalu
4. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach z tyt. najmu lokalu
 
OPŁATY
Nie pobiera się
 
TERMIN ODPOWIEDZI
Do 120 dni
 
JEDOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska
 
TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje
 
UWAGI
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienie i złożenia w wydziale prowadzącego sprawę.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nieruchomości - Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.11.2008 11:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:19.06.2015 10:03