1. Organem ewidencyjnym dla przedsiębiorców jest Minister właściwy do spraw gospodarki. Niezbędne informację dotyczące ewidencji działalności gospodarczej znajdują się na stronie biznes.gov.pl/ceidg.
 
Uruchomiona jest także dla Państwa infolinia – 801 055 088
 
2. Przedsiębiorca, lub pełnomocnik powinien składać wniosek CEIDG-1 osobiście w dowolnym Urzędzie Miejskim, lub urzędzie Gminy (niema rejonizacji). Jeśli wniosek CEIDG-1 prześle listem poleconym, wówczas własnoręczność podpisu na wniosku powinna być poświadczona notarialnie.
 
Więcej informacji na:
Ewidencja działalności gospodarczej
 
Podstawy Prawne:
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646);
 
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647);
 
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 649);
 
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 650);
 
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018r. poz. 648).

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Działalność gospodarcza - Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:19.09.2011 11:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:16.12.2021 10:41