Podstawa prawna: Zgodnie z art.1 pkt 1 litera b ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej /Dz.U. 2012 nr 1282 i § 4 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej /Dz.U.Nr 187, poz. 1330/

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
2. Do wglądu:
- dowód osobisty

II. OPŁATY
Opłata - 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy
Wpłata w kasie urzędu, pokój nr 30 lub wpłata na konto:
Gmina Miejska Lubin
Bank Pekao S.A. Oddział Wrocław
03 1240 3464 1111 0010 2751 1223
(Dowód wpłaty dołączyć do wniosku)

III. TERMIN ODPOWIEDZI

Do 7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział Organizacji i Kadr, pokój nr 5,
tel. 74-68-238, 74-68-202

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Działalność gospodarcza - Wydawanie duplikatów zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.11.2008 12:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:08.05.2014 16:13