p.104
Kulesza Tomasz
74-68- 277
Naczelnik
p.106a
Wielgus Gabriela
74-68- 236
 
p.106a
Kubiak Magdalena
74-68- 129
 

Do zadań Biura Zamówień Publicznych w szczególności należy:
1) przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
2) uczestnictwo w pracach komisji powoływanych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
3) opiniowanie przed ich udzieleniem lub zawarciem zleceń i umów pod względem zgodności z ustawą prawo zamówień publicznych,
4) prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
5) weryfikowanie otrzymanych faktur pod kątem zachowania procedur udzielania zamówień,
6) udzielanie opinii prawnych,
7) sporządzanie rocznych sprawozdań do Urzędu Zamówień Publicznych z realizacji zamówień publicznych,
8) sporządzanie zbiorczych planów zamówień publicznych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pracownicy
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:23.10.2008 19:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:14.08.2020 13:45