Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687)

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. „Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psów uznawanych za agresywne”  (do pobrania w załączniku)

II. OPŁATY
Wniosek – 5,00 zł
Załącznik – 0,50 zł
Zezwolenie – 76,00 zł

III. TERMIN ODPOWIEDZI
30 dni oda daty wpływu wniosku


IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział Spraw Komunalnych. Miejsce załatwienia sprawy: pok.224, II piętro, tel. 74-68-189.


V. TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lubina do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

VI. UWAGI
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.04.2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne oraz warunków wydawania zezwoleń na utrzymywanie psa takiej rasy (Dz. U. z 2003 Nr 77, poz. 687). N/w rasy psów wymagają wydania zezwolenia na prowadzenie hodowli lub ich utrzymanie:
· Amerykański pit bull terrier,
· Pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),
· Buldog amerykański,
· Dog argetyński,
· Pies kanaryjski (Perro de Presa Canario),
· Tosa inu,
· Rottweiler,
· Akbash dog,
· Anatolian karabash,
· Moskiewski stróżujący,
· Owczarek kaukaskii.
2. Warunki jakie musi spełniać właściciel utrzymujący psa rasy uznanej za agresywną:

Mieszkanie lub prywatna posesja, na terenie której znajduje się pies musi być oznaczone tabliczką np. z napisem ,,zły pies”;
Posesja, na której terenie znajduje się pies winna mieć odpowiednie ogrodzenie, które uniemożliwi samowolne wyjście lub przeskoczenie przez nie psa będącego na otwartym terenie posesji;
Pozostałe wynikające z Uchwały Nr LII/237/97 Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 07/10/1997r. w sprawach szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie miasta Lubina.

3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta lub wydziale prowadzącym sprawę.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta lub wydziale prowadzącym sprawę.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Psy - Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów uznawanych za agresywne
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.11.2008 09:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:04.09.2009 13:04