PODSTAWA PRAWNA
-        umowa (akt notarialny) pomiędzy Gminą Miejską Lubin  a wieczystym użytkownikiem, kupującym. W przypadku przekształcenia – decyzja.
-        przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 110, poz.  968 z późn. zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY

akt notarialny

OPŁATY

bez opłat

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY / ODPOWIEDZI

przesłanie dowodu wpłaty do kasy

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Lubinie

TRYB ODWOŁAWCZY

brak - na poziomie księgowości

UWAGI

-        Wydziałem merytorycznym w w/w sprawach jest Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
-        Egzekwowanie należności z tytułu prowadzonych opłat to :
·        bieżące wystawianie upomnień ,
·        bieżące wystawianie tytułów wykonawczych dot. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności,
·        bieżące przekazywanie do wydziału merytorycznego informacji o zaległościach wynikających z umów cywilno – prawnych (dotyczących wieczystego   użytkowania  gruntów i sprzedaży ) nie podlegających egzekucji  administracyjnej.

Wpłat należy dokonywać na konto:

Gmina Miejska Lubin

PeKaO S.A. Oddział Wrocław

03 1240 3464 1111 0010 2751 1223


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wieczyste użytkowanie nieruchomości, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności sprzedaż nieruchomości - prowadzenie księgowości w zakresie w/w opłat
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.11.2008 09:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:01.12.2009 11:14