PODSTAWA PRAWNA
umowa pomiędzy Gminą Miejską Lubin  a dzierżawcą.
 
WYMAGANE DOKUMENTY
umowa dzierżawy
 
OPŁATY
bez opłat
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY / ODPOWIEDZI
przesłanie dowodu wpłaty do kasy
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Lubinie
 
TRYB ODWOŁAWCZY
brak - na poziomie księgowości
 
UWAGI
-         Wydziałem merytorycznym w zakresie dzierżawy nieruchomości i gruntów jest Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
-         Pobór w zakresie opłat za najem i dzierżawę nieruchomości  osób fizycznych i prawnych prowadzi Wydział Finansowy tut. Urzędu.
-         Egzekwowanie  należności z tytułu dzierżawy polega na:
·         bieżącym  wystawianiu upomnień,
·         bieżącym przekazywaniu do wydziału merytorycznego informacji  o zaległościach wynikających z  umów  cywilno - prawnych (dotyczących  umów  dzierżawy  i  najmu) nie podlegających egzekucji administracyjnej.


Wpłat należy dokonywać na konto:

Gmina Miejska Lubin

PeKaO S.A. Oddział Wrocław

03 1240 3464 1111 0010 2751 1223

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dzierżawa - Prowadzenie księgowości w w/w zakresie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.11.2008 08:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:01.12.2009 11:14