Podatki na 2011 r.I. Podatek od nieruchomości

1. Stawki podatku na 2011 rok

Uchwała Nr I/06/10 Rady Miejskiej w Lubinie z 30.11.2010 roku

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie

Gminy Miejskiej Lubin (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 235 poz. 3971

z 14.12.2010 r.,

2. Druki

OSOBY FIZYCZNE (IN-1, ZN-1/A, ZN-1/B, oświadczenie)

Uchwała Nr III/18/10 Rady Miejskiej w Lubinie z 21.12.2010

roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji,

składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego

i leśnego

OSOBY PRAWNE (DN-1, ZN-1/A, ZN-1/B, oświadczenie)

Uchwała Nr III/18/10 Rady Miejskiej w Lubinie z 21.12.2010

roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji,

składanych  przez podatników podatków od  nieruchomości,

rolnego i leśnego.II. Podatek rolny

1. Na 2011r. Rada Miejska w Lubinie nie podjęła uchwały w

sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej za podstawę do

obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.

2. W związku z powyższym wysokość stawek podatku rolnego na

2011r. reguluje art.6 ustawy o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2006

r. Nr 136,poz.969 ze zm.) oraz Komunikat Prezesa Głównego

Urzędu Statystycznego z dnia 19 X 2010 r. w sprawie średniej ceny

skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r. (MP Nr 76,

poz.960), w którym podano, że
ŚREDNIA CENA SKUPU ŻYTA ZA OKRES PIERWSZYCH

TRZECH KWARTAŁÓW 2010r. WYNIOSŁA 37,64 zł za 1dt
3. Podatek rolny za rok podatkowy:
-od 1 ha przeliczeniowego gruntów 2,5q żyta x 37,64zł=94,1000 zł
-od 1 ha fiz.gruntów 5 q x 37,64zł = 188,2000 zł

4. Druki (DR-1; IR-1; ZR-1/A; ZR-1/B, oświadczenie)

Uchwała Nr III/18/10 Rady Miejskiej w Lubinie z 21.12.2010

roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji,

składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego

i leśnego.

 

III. Podatek leśny

1. Na 2011r. Rada Miejska w Lubinie nie obniżyła średniej ceny

sprzedaży drewna stanowiącej podstawę obliczenia podatku

leśnego na obszarze gminy, w związku z powyższym - wysokość

stawek podatku leśnego na 2011r. reguluje art.4 ust.4 ustawy z

dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200

poz.1682 ze zm) oraz Komunikat Prezesa Głównego Urzędu

Statystycznego z 20 października 2010 r. w sprawie średniej ceny

sprzedaży drewna obliczonej w/g średniej ceny drewna uzyskanej

przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2010 r. (Monitor Polski

Nr 78,poz.970), zgodnie z którym

ŚREDNIA CENA SPRZEDAŻY DREWNA OBLICZONA WEDŁUG

ŚREDNIEJ CENY UZYSKANEJ PRZEZ NADLEŚLICTWO ZA

PIERWSZE TRZY KWARTAŁY 2010r. WYNIOSŁA 154,65 zł za 1 m³

2. Podatek leśny od 1 ha za rok:
- 0,220 x 154,65zł = 34,0230 zł.

3. Druki (DL-1, IL-1, ZL-1/A, ZL-1/B, oświadczenie)

Uchwała Nr III/18/10 Rady Miejskiej w Lubinie z 21.12.2010

roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji,

składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego

i leśnego.

 

IV. Podatek od środków transportowych

1. Stawki podatku od środków transportowych na 2011r.

2. Druki (DT-1, DT-1/A)

Uchwała Nr I/07/10 Rady Miejskiej w Lubinie z 30.11.2010 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków

transportowych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Wpłaty można przekazywać na konto:

Gmina Miejska Lubin PeKaO S.A.
Oddział Wrocław
Nr 03-1240-3464-1111-0010-2751-1223

 

V. Opłata od osiadania psów

Na 2011r. Rada Miejska w Lubinie nie podjęła uchwały w sprawie

opłaty od posiadania psów.

 

VI. Opłata skarbowa:

Od 01 stycznia 2007 r. wpłaty dotyczące opłaty skarbowej można

przekazywać na konto:

Gmina Miejska Lubin PeKaO S.A.
Oddział Wrocław
Nr 03-1240-3464-1111-0010-2751-1223

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podatki na 2011 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:05.01.2011 09:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:03.12.2014 11:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
03.12.2014 11:32 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.12.2014 11:31 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
10.01.2011 08:09 Dodano załącznik "DN-1" (Tomasz Przyszlak)
10.01.2011 08:08 Usunięto załącznik DN-1 (Tomasz Przyszlak)
10.01.2011 08:04 Dodano załącznik "ZR-1/B" (Tomasz Przyszlak)
10.01.2011 08:04 Dodano załącznik "ZR-1/A" (Tomasz Przyszlak)
10.01.2011 08:04 Dodano załącznik "ZN-1/B" (Tomasz Przyszlak)
10.01.2011 08:04 Dodano załącznik "ZN-1/A" (Tomasz Przyszlak)
10.01.2011 08:04 Dodano załącznik "ZL-1/B" (Tomasz Przyszlak)
10.01.2011 08:04 Dodano załącznik "ZL-1/A" (Tomasz Przyszlak)
10.01.2011 08:04 Dodano załącznik "Oświadczenie"
(Tomasz Przyszlak)
10.01.2011 08:04 Dodano załącznik "IR-1" (Tomasz Przyszlak)
10.01.2011 08:04 Dodano załącznik "IN-1" (Tomasz Przyszlak)
10.01.2011 08:04 Dodano załącznik "IL-1" (Tomasz Przyszlak)
10.01.2011 08:04 Dodano załącznik "DR-1" (Tomasz Przyszlak)
10.01.2011 08:04 Dodano załącznik "DN-1" (Tomasz Przyszlak)
10.01.2011 08:04 Dodano załącznik "DL-1" (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 09:56 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 09:52 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 09:51 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 09:45 Zmieniono tytuł załącznika z "DL-1.pdf" na "DL-1"
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 09:45 Zmieniono tytuł załącznika z "DN-1.pdf" na "DN-1"
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 09:45 Zmieniono tytuł załącznika z "DR-1.pdf" na "DR-1"
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 09:45 Zmieniono tytuł załącznika z "DT-1.pdf" na "DT-1"
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 09:45 Zmieniono tytuł załącznika z "DT-1A.pdf" na "DT-1/A"
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 09:45 Zmieniono tytuł załącznika z "IL-1.pdf" na "IL-1"
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 09:45 Zmieniono tytuł załącznika z "IN-1.pdf" na "IN-1"
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 09:44 Zmieniono tytuł załącznika z "IR-1.pdf" na "IR-1"
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 09:44 Zmieniono tytuł załącznika z "ZL-1A.pdf" na "ZL-1/A"
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 09:44 Zmieniono tytuł załącznika z "ZL-1B.pdf" na "ZL-1/B"
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 09:44 Zmieniono tytuł załącznika z "ZN-1A.pdf" na "ZN-1/A"
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 09:44 Zmieniono tytuł załącznika z "ZN-1B.pdf" na "ZN-1/B"
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 09:43 Zmieniono tytuł załącznika z "ZR-1A.pdf" na "ZR-1/A"
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 09:43 Zmieniono tytuł załącznika z "ZR-1B.pdf" na "ZR-1/B"
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 09:40 Zmieniono tytuł załącznika z "DL-1.pdf" na "DL-1"
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 09:40 Zmieniono tytuł załącznika z "DN-1.pdf" na "DN-1"
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 09:39 Zmieniono tytuł załącznika z "DR-1.pdf" na "DR-1"
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 09:39 Zmieniono tytuł załącznika z "DT-1.pdf" na "DT-1"
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 09:39 Zmieniono tytuł załącznika z "DT-1A.pdf" na "DT-1/A"
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 09:39 Zmieniono tytuł załącznika z "IL-1.pdf" na "IL-1"
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 09:39 Zmieniono tytuł załącznika z "IN-1.pdf" na "IN-1"
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 09:39 Zmieniono tytuł załącznika z "IR-1.pdf" na "IR-1"
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 09:39 Zmieniono tytuł załącznika z "ZL-1A.pdf" na "ZL-1/A"
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 09:39 Zmieniono tytuł załącznika z "ZL-1B.pdf" na "ZL-1/B"
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 09:39 Zmieniono tytuł załącznika z "ZN-1A.pdf" na "ZN-1/A"
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 09:39 Zmieniono tytuł załącznika z "ZN-1B.pdf" na "ZN-1/B"
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 09:39 Zmieniono tytuł załącznika z "ZR-1A.pdf" na "ZR-1/A"
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 09:39 Zmieniono tytuł załącznika z "ZR-1B.pdf" na "ZR-1/B"
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 09:38 Zmieniono tytuł załącznika z "oswiadczenie.pdf" na
"Oświadczenie"

(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 09:38 Dodano załącznik "oswiadczenie.pdf"
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 09:38 Dodano załącznik "ZR-1B.pdf" (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 09:38 Dodano załącznik "ZR-1A.pdf" (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 09:38 Dodano załącznik "ZN-1B.pdf" (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 09:38 Dodano załącznik "ZN-1A.pdf" (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 09:38 Dodano załącznik "ZL-1B.pdf" (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 09:38 Dodano załącznik "ZL-1A.pdf" (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 09:38 Dodano załącznik "IR-1.pdf" (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 09:38 Dodano załącznik "IN-1.pdf" (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 09:38 Dodano załącznik "IL-1.pdf" (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 09:38 Dodano załącznik "DT-1A.pdf" (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 09:38 Dodano załącznik "DT-1.pdf" (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 09:38 Dodano załącznik "DR-1.pdf" (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 09:38 Dodano załącznik "DN-1.pdf" (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 09:38 Dodano załącznik "DL-1.pdf" (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 09:35 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 09:18 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)