Listopad 2010

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Listopad 2010
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:12.11.2010 08:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:11.01.2011 09:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
11.01.2011 09:47 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
14.12.2010 11:13 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-533/2010 Z DNIA 30
listopada 2010 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2010 11:13 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-532/2010 Z DNIA 30
listopada 2010 R.
w sprawie umorzenia zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2010 11:13 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-531/2010 Z DNIA 30
listopada 2010 R.
w sprawie zamknięcia zadań inwestycyjnych i przekazania
środków trwałych."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2010 11:13 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-530/2010 Z DNIA 30
listopada 2010 R.
w sprawie zamknięcia zadań inwestycyjnych i przekazania
środków trwałych."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2010 11:13 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-529/2010 Z DNIA 29
listopada 2010 R.
w sprawie zmiany układu wykonawczego dla Miejskiego
Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2010 11:13 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-528/2010 Z DNIA 29
listopada 2010 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów
uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2010 11:13 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-527/2010 Z DNIA 29
listopada 2010 R.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji
zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji przez organizacje pozarządowe
w..."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2010 11:13 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-526/2010 Z DNIA 29
listopada 2010 R.
w sprawie zmiany układu wykonawczego dla Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2010 11:13 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-525/2010 Z DNIA 29
listopada 2010 R.
w sprawie zmiany układu wykonawczego dla placówek
oświatowych w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2010 11:13 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-524/2010 Z DNIA 29
listopada 2010 R.
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2010 11:13 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-523/2010 Z DNIA 29
listopada 2010 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2010r."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2010 11:13 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-522/2010 Z DNIA 29
listopada 2010 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów
uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2010 11:13 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-521/2010 Z DNIA 26
listopada 2010 R.
w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie osoby w Domu
Opieki „Szarotka”."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2010 11:13 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-520/2010 Z DNIA 25
listopada 2010 R.
w sprawie zbycia na rzecz dotychczasowych najemców lokali
mieszkalnych oraz udzielenia pełnomocnictwa Naczelnikowi i
Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji, Architektury i
Ochrony Środowiska do..."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2010 11:13 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-519/2010 Z DNIA 24
listopada 2010 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 48/6, o
powierzchni użytkowej 7 705m2, położonej w obrębie 1
miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2010 11:13 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-518/2010 Z DNIA 24
listopada 2010 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2010 11:13 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-517/2010 Z DNIA 23
listopada 2010 R.
w sprawie nabycia nieruchomości oraz udzielenia
pełnomocnictwa dla Naczelnika i Zastępcy Naczelnika
Wydziału Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony
Środowiska do zawarcia..."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2010 11:13 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-516/2010 Z DNIA 23
listopada 2010 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów
uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2010 11:13 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-515/2010 Z DNIA 18
listopada 2010 R.
w sprawie umorzenia zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2010 11:13 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-514/2010 Z DNIA 17
listopada 2010 R.
w sprawie zmiany stawki opłat rocznych z tytułu oddania w
użytkowanie wieczyste nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2010 11:13 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-513/2010 Z DNIA 17
listopada 2010 R.
w sprawie zmiany stawki opłat rocznych z tytułu oddania w
użytkowanie wieczyste nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2010 11:13 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-512/2010 Z DNIA 16
listopada 2010 R.
w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji
zadania publicznego określonego we wniosku złożonym przez
Klub Szachowy „Junior” z siedzibą w Lubinie, ul.
Kamienna 5."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2010 11:13 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-511/2010 Z DNIA 16
listopada 2010 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2010 11:13 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-510/2010 Z DNIA 15
listopada 2010 R.
w sprawie zmiany układu wykonawczego dla Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2010 11:13 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-509/2010 Z DNIA 15
listopada 2010 R.
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2010 11:13 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-508/2010 Z DNIA 15
listopada 2010 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2010r."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2010 11:13 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-507/2010 Z DNIA 15
listopada 2010 R.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Lubina
na 2010 rok dla placówek oświatowych w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2010 11:13 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-506/2010 Z DNIA 12
listopada 2010 R.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów
na: sprzedaż, dzierżawę, najem, oddawanie w użytkowanie
wieczyste, nieruchomości stanowiących własność Gminy
Miejskiej..."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2010 11:13 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-505/2010 Z DNIA 10
listopada 2010 R.
w sprawie nabycia do zasobu Gminy Miejskiej Lubin
nieruchomości oraz udzielenia pełnomocnictwa dla
Naczelnika i Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki
Gruntami, Architektury i Ochrony..."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2010 11:13 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-504/2010 Z DNIA 10
listopada 2010 R.
w sprawie warunkowego umorzenia zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2010 11:13 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-503/2010 Z DNIA 9
listopada 2010 R.
w sprawie umorzenia zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem garażu."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2010 11:13 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-502/2010 Z DNIA 9
listopada 2010 R.
w sprawie zmiany układu wykonawczego dla Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2010 11:13 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-501/2010 Z DNIA 9
listopada 2010 R.
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2010 11:13 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-500/2010 Z DNIA 9
listopada 2010 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2010r."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2010 11:13 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-499/2010 Z DNIA 8
listopada 2010 R.
zmieniające zarządzenie P.0151-461/2010 z dnia 22
października w sprawie podania do publicznej wiadomości
informacji z wykonania budżetu miasta Lubina za III
kwartał 2010 roku."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2010 11:13 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-498/2010 Z DNIA 8
listopada 2010 R.
w sprawie odmowy umorzenia zaległości z tytułu
użytkowania lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2010 11:13 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-497/2010 Z DNIA 8
listopada 2010 R.
w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy gruntu oznaczonego
nr geodezyjnym 211/36, położonego w obrębie 5 miasta
Lubina i przeznaczenia przedmiotowej nieruchomości do
sprzedaży w drodze przetargu..."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2010 11:13 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-496/2010 Z DNIA 5
listopada 2010 R.
w sprawie umorzenia zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2010 11:13 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-495/2010 Z DNIA 5
listopada 2010 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 855/47,
o powierzchni użytkowej 987m2, położonej w obrębie 8
miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2010 11:13 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-494/2010 Z DNIA 5
listopada 2010 R.
w sprawie sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego prawa
własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr
geodezyjnym 855/45, o powierzchni 740m2, położonej w
obrębie 8 miasta..."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2010 11:13 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-493/2010 Z DNIA 5
listopada 2010 R.
w sprawie nabycia nieruchomości oraz udzielenia
pełnomocnictwa dla Naczelnika i
Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami,
Architektury i Ochrony Środowiska do zawarcia.."

(Tomasz Przyszlak)
16.11.2010 15:31 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-482/2010 Z DNIA 2
listopada 2010 R.
w sprawie powierzenia MKS „Zagłębie” Lubin poboru
opłaty targowej."

(Tomasz Przyszlak)
16.11.2010 15:30 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE P. 0151-482/2010 Z DNIA 2
listopada 2010 R.
w sprawie powierzenia Międzyzakładowemu Klubowi Sportowemu
„Zagłębie” Lubin poboru opłaty targowej.

(Tomasz Przyszlak)
12.11.2010 08:56 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)